نشریات کابل: سه شنبه 11 عقرب

مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، مذاکرات صلح با طالبان و گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به بهانه محاکمه چندین نفر از افراد متهم به قاچاق مواد مخدر در کابل، تلاشهای دولت افغانستان در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر را زیر ذره بین قرار داده است.

این روزنامه اگرچه از برنامه های دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر افغانستان استقبال کرده، اما نوشته که تلاشهای عمومی در این راستا، تا حالا چشمگیر نبوده و نتوانسته از تولید و قاچاق مواد مخدر بکاهد.

هشت صبح نوشته که تا حالا با وجود اتهامات مبنی بر دست داشتن برخی از مقامات بلند پایه دولتی در قاچاق مواد مخدر، هیچ یک از افراد "زورمند" عملا در این رابطه به دادگاه معرفی نشده است.

نویسنده به این باور است که قاچاقچیان اصلی مواد مخدر به راحتی زندگی می کنند و دولت افغانستان، تنها به شناسایی و بازداشت "افراد کوچک و غیرموثر" بسنده می کند.

روزنامه ماندگار به موضعگیری تند حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به عملیات مشترک ناتو و ماموران روسی علیه مواد مخدر در افغانستان پرداخته و اظهارات آقای کرزی را زیر سوال برده است.

آقای کرزی گفته بود که شرکت ماموران روسی در این عملیات، بدون در جریان قرار دادن حکومت افغانستان، "نقض حاکمیت ملی" این کشور است.

نویسنده ماندگار پرسیده که چطور شد آقای کرزی ناگهان نگران "حاکمیت ملی" کشورش شد، در حالی که به نوشته روزنامه، حاکمیت ملی افغانستان طی سالهای اخیر هر روز از سوی "کشورهای به اصطلاح متحد افغانستان" نقض شده است.

این روزنامه پرسیده که تعریف آقای کرزی از حاکمیت ملی چیست که "با عملیات خودسر نیروهای ناتو، با گرفتن مخفیانه پول از ایران و با معامله گری نقض نمی شود، اما با عملیات علیه مواد مخدر نقض می شود؟"

روزنامه چراغ به مسئله مذاکره دولت افغانستان با طالبان پرداخته و از قول ریچارد هولبروک، نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان نوشته که تماسها در سطح عالی با طالبان صورت نگرفته است.

این روزنامه نوشته که آقای هولبروک، با این اظهارات، در حقیقت روی "برنامه های تبلیغاتی" حکومت افغانستان آب سرد پاشید.

نویسنده چراغ به این باور است که حکومت افغانستان تلاش کرده به کمک "تبلیغات" برای گفتگو با طالبان جو سازی کند، در حالی که به نوشته روزنامه، هم طالبان و هم آمریکا، موجودیت هر گونه تماس میان حکومت افغانستان و رهبران طالبان را رد کرده اند.

روزنامه دولتی اصلاح با اشاره به گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل که افغانستان را سومین کشور فاسد جهان خواند، از دولت افغانستان دفاع کرده است.

این روزنامه گزارش شفافیت بین الملل را "بی بنیاد و غیرواقعبینانه" توصیف کرده و نوشته که ترتیب دهندگان این گزارش، "کوچک ترین اطلاعاتی در مورد افغانستان ندارند."

اصلاح نوشته که این سازمان، همه تلاشهای دولت افغانستان برای مبارزه با فساد را نادیده گرفته و گزارش خود را براساس آمار نادرست تهیه کرده است.