چگونه می‌توان مصارف غیر ضروری مقامات ارشد دولتی را کاهش داد؟

افغانی

حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که مصارف غیرضروری مقامات ارشد دولتی را کم کند.

وزرات مالیه افغانستان می گوید که هرگاه حکومت موفق به تطبیق این طرح شود، دولت افغانستان از درخواست نیمی از بودجه سالانه اش از کشور های خارجی بی نیاز خواهد شد.

مقامات افغان می گویند که در حال حاضر مصارف ماهانه حتی برخی از معینان وزرات خانه ها بیشتر از مصارف نخست وزیران برخی ازکشور های همسایه است. به گفته حکومت افغانستان، برای جلوگیری از مصارف بیجای مقامات ارشد، طرحی را روی دست گرفته است.

حکومت افغانستان می گوید پولی که از این ناحیه پس انداز می شود برای زمینه سازی تحصیلات عالی جوانان افغان در کشور های خارجی به مصرف خواهد رسید.

اما حکومت افغانستان تا کنون توضیح نداده که این هزینه های غیر ضروری را در کدام عرصه ها کم می کند.

به نظر شما چگونه می توان مصارف غیر ضروری مقامات ارشد دولتی را کاهش داد؟

سئوال و نظرات خود را می توانید شام پنجشنبه با تماس با شماره ذیل در برنامه "صدای شما با ما" شریک کنید:

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

یا به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک یا اس ام اس بفرستید.

همچنین می توانید سئوال ودیدگاه خود را به این آدرس به ما ایمیل کنید:

dari@bbc.co.uk