شش زایر افغان در عربستان سعودی جان سپردند

کارگر نوراوغلی
Image caption آقای نوراوغلی گفت که امسال هفتاد پزشک کاروان حجاج افغان را همراهی می کنند

مقامهای وزارت بهداشت افغانستان گفته اند که شش شهروند این کشور پیش از برگزاری مراسم اصلی حج، در عربستان سعودی در گذشته اند.

کارگر نوراوغلی، سخنگوی وزارت صحت و رئیس تیم پزشکی که زایران حج افغان را در عربستان سعودی همراهی می کند، به بی بی سی گفت که این شش زایر حج بر اثر بیماری درگذشته اند.

آقای نوراوغلی گفت که دو تن از این افراد هنگام طواف خانه کعبه و چهار حاجی دیگر در شهر مدینه در گذشته اند.

سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفت که در مراسم حج امسال هفتاد پزشک با کاروان حجاج افغان به عربستان سعودی رفته اند و آنها پنج درمانگاه سیار را برای کمک به حاجیان ایجاد کرده اند.

رئیس تیم پزشکی کاروان حجاج افغانستان افزود که تعدادی از حاجیان درگذشته بیماری قلبی داشته اند.

آقای نوراوغلی توضیح نداد که این حاجیان پیش از پرواز به عربستان سعودی معاینه پزشکی شده بودند یا نه.

در سالهای گذشته هم شماری از حجاج افغان در عربستان سعودی مواردی از فوت زایران حج را داشته اند.

شمار حجاج افغان امسال به ۳۶ هزار تن می رسد.

سال گذشته ۳۰ هزار نفر از افغانستان در مراسم حج شرکت کرده بودند.

مطالب مرتبط