روزنامه های کابل: پنجشنبه، ۱۳ عقرب

تاثیرات پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان آمریکا بر اوضاع افغانستان و اظهارات اخیر کای آیده در باره سیاست های آمریکا در قبال افغانستان، از موضوع های مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

آرمان ملی پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای آمریکا را "زنگ خطری" برای باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور دانسته است.

در این انتخابات جمهوری خواهان با افزودن ۶۰ کرسی بر کرسی های خود در مجلس نمایندگان، به اکثریت دست یافتند، اما حزب دموکرات آقای اوبا در مجلس سنا اکثریت را از دست نداده است.

به نظر آرمان ملی، پیروزی جمهوری خواهان هر چند بر اوضاع افغانستان تاثیر فوری ندارد، اما نظریه ادامه ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان را تقویت خواهد کرد.

نظامیان آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی زمانی که جورج بوش پسر، از جزب جمهوری خواهان بر سر قدرت بود، به افغانستان آمدند و این حزب به گفته کارشناسان، بر برتری نظامی آمریکا در جهان تاکید دارد.

چراغ در مطلبی در صفحه نخست خود نوشته است که پیروزی جمهوری خواهان برنامه های آقای اوباما را در خصوص ماموریت نظامی این کشور در افغانستان به چالش خواهد کشید.

به نظر نویسنده، طرح و استراتژی باراک اوباما در افغانستان، از جمله طرح خروج نظامیان آمریکایی از این کشور، نتیجه مطلوبی نداده و تردیدها در باره درستی این طرح افزایش یافته است.

چراغ افزوده که بخشی از دلائل شکست حزب دموکرات آقای اوباما در انتخابات میان دوره ای آمریکا با عدم دستیابی به پیروزی نظامی این کشور در افغانستان مرتبط است.

هشت صبح هم در مطلب صفحه نخست خود نوشته که احتمال آن وجود دارد که پس از این برنامه های باراک اوباما در زمینه سیاست خارجی، از جمله در مورد افغانستان و عراق با چالش هایی مواجه خواهد شد.

به نظر نویسنده، هزینه جنگ و ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان از مواردی است که تصمیم های دولت باراک اوباما با حضور جمهوری خواهان دارای اکثریت در کنگره با مشکلاتی رو به رو خواهد شد.

هر چند هشت صبح تغییر گسترده در سیاست های آمریکا در مورد افغانستان را کم، اما بازنگری بخشی مسائل مرتبط با این سیاست را محتمل دانسته است.

راه نجات با اشاره به اظهارات اخیر کای آیده، فرستاده ویژه پیشین دبیر کل سازمان ملل در افغانستان در باره سیاست های آمریکا در قبال افغانستان، نوشته است که آمریکا در پی "بازی زیرکانه با استفاده از تجربه پاکستان" است.

اخیرا آقای آیده به رسانه ها گفته که اعمال فشار از سوی مقامهای آمریکایی بر دولت حامد کرزی در افغانستان، موثریت چندانی نداشته است.

به نظر راه نجات، دولت آمریکا تلاش دارد که به گونه ای"بازی" کند که دولت و مردم افغانستان مجبور به تن دادن به خواست های آمریکا شوند.

رزونامه اما افزوده که آن چه فراموش شده "غیرت افغانی" به عنوان برگ برنده در این میدان بازی است که به تعبیر نویسنده هر آن امکان استفاده از آن وجود دارد. به نظر نویسنده، بازی با برگ "غیرت افغانی" همیشه عامل شکست بیگانگان بوده است.

وحید مژده، تحلیلگر مسائل سیاسی در مقاله ای در روزنامه افغان جرگه از آقای آیده به عنوان "منتقد راهبرد آمریکا در افغانستان" یاد کرده و افزوده که اظهارات اخیر او بیانگر آن است که حتی متحدان آمریکا هم از کارکردهای این کشور در قبال افغانستان راضی نیستند.

به نظر آقای مژده، دولت افغانستان در ده سال گذشته "خطاها و اشتباهات" زیاد داشته است که نباید از آنها چشم پوشید، اما تضعیف این دولت به هیچ صورت به نفع صلح و ثبات در افغانستان نیست.

مقاله نویس افغان جرگه همچنین به این نظر است که انتقاد کای آیده، "هشداری" است نسبت به سیاستهای آمریکا در قبال افغانستان و کاخ سفید باید بداند که ماموریت افغانستان ساده نیست و در سیاست های خود باید "تجدید نظر" کند.