روزنامه‌های کابل: دوشنبه، ۱۷ عقرب

ارسال پرونده‌های صدها نامزد متهم به تقلب به دادستانی کل و موضوع مصالحه با طالبان، از مسائل مورد بحث روزنامه‌های چاپ امروز کابل است.

چراغ در سرمقاله خود نوشته که کمیسیون شکایات انتخاباتی با فرستادن پرونده‌های بیش از چهار صد نامزد متهم به تقلب به دادستانی کل افغانستان، به خواست های دولت "تسلیم" شده است.

روز شنبه، ۱۵ عقرب/آبان کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرد که پرونده‌های ۴۱۳ نامزد متهم را برای بررسی "جنبه‌های جرمی" آنها به درخواست مقامهای دادستانی به آنها فرستاده است.

نویسنده چراغ هر چند رسیدگی به پرونده‌های نامزدهای "قانون‌شکن" از سوی دادستانی را قانونی دانسته، اما افزوده که ارسال این پرونده‌ها پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات با هدف اتلاف وقت صورت گرفته است.

روزنامه به این نظر است که دولت با آغاز "بازی جدید" قصد دارد که اعلام نتایج نهایی انتخابات را به بهانه رسیدگی به پرونده‌های متهمان به تعویق اندازد و تا آن زمان با "سناریوسازی" زمینه را برای ورود "نمایندگان طرفدار خود" به مجلس هموار کند.

چراغ همچنین نوشته که دادستانی پرونده‌های "اکثر" نامزدهای متهم را برای "رهایی از بند کمیسیون شکایات انتخاباتی" فراخوانده تا آنها "بی گناه" شناخته شوند و آن گاه بخشی از آرای باطل شده مربوط به آنها هم به آرای مورد استفاده تبدیل خواهد شد. به نظر نویسنده، "نکته اصلی" همین جاست.

هشت صبح مشروط کردن میانجی‌گری عربستان سعودی در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان را بررسی و نقد کرده است. به نوشته روزنامه، عربستان اجرای نقش در این زمینه را مشروط به قطع روابط طالبان با گروه القاعده و پناه ندادن به رهبران این گروه کرده است.

از سوی دیگر هشت صبح درخواست دولت افغانستان از عربستان سعودی برای میانجیگری در این گفتگوها را هم به نحوی زیر سوال برده و افزوده است که عربستان هم حامی طالبان بوده و هم "وجوه مشترک زیادی" با این گروه دارد - از جمله در مورد قرائت دینی، نقش زنان، دموکراسی، مسائل اجتماعی و سیاسی.

به نظر نویسنده، پس از فروپاشی طالبان در پی حمله نظامی آمریکا در سال ۲۰۰۱، عربستان روابط دیپلماتیک خود را با طالبان قطع کرد، اما این امر به معنای قطع کامل روابط و علایق نیست. به باور هشت صبح، عربستان همیشه محل امنی برای رفت و آمد طالبان بوده است.

به نوشته هشت صبح، عربستان نقش میانجی را در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان به عهده خواهد گرفت، اما این سوال به نظر نویسنده قابل طرح است که عربستان چگونه می‌تواند این نقش را به پایان برساند.

هفته نام قدرت در شماره تازه خود طرح مصالحه دولت که اجرای آن به عهده شورای عالی صلح گذاشته شده است را بررسی و انتقاد کرده که هنوز هیچ گونه برنامه استراتژیک مبتنی بر طرح و دیدگاه روشنی در این زمینه ارائه نشده است.

به نظر نویسنده، آن چه که تا حال از سوی مسئولان این شورا در خصوص مصالحه با شورشیان بیان شده، غیر از "چند شعار و توصیه‌های اخلاقی"، صرفا مشتمل بر "نکته‌های ناروشن، مبهم و حتی نگران‌کننده" است.

"انعطاف پذیری"، "کوتاه آمدن" و "امتیاز دادن" به طالبان در این گفتگوها که سخنگوی این شورا آن را اظهار کرده، از مسائلی است که به باور مقاله‌نویس قدرت "نگران‌کننده" است و پرسش‌های زیادی را برمی‌انگیزد.

نشریه در ادامه نتیجه‌گیری کرده که سخنان مسئولان شورای صلح و حتی مدیران سیاسی کشور نشان می‌دهد که آنها هنوز درک روشنی از نقش خود و کشورهای همسایه و جامعه جهانی در مساله مصالحه با طالبان و حتی سیاست‌های "گاه متناقض" کشورهای همسایه در خصوص مصالحه با طالبان ندارند.

باختر سفرهای خارجی وزیران را نقد کرده و نوشته است که آنها بیشتر سفر می‌کنند و کمتر کار. به نظر نویسنده، بیشتر این سفرها ضروری و حتی ماموریت رسمی نیستند.

این روزنامه افزوده که وزیران با توجه به موقعیت سیاسی خود از پول و جایگاه "فوق العاده‌ای" برخوردارند و از هر بهانه‌ای برای دور شدن از جنجال‌های اداری به خارج می‌روند و از بودجه دولت برای انجام "کارهای شخصی" خود استفاده می‌کنند.

به باور باختر، این سفرها ضمن این که "هزینه هنگفتی" به خزانه دولت تحمیل می‌کند، با "غیبت مدیریتی" مقامهای ارشد دولت، ادارات دولتی با مشکلات بیشتر مواجه می‌شود و این مقامها به کارهای خود به درستی رسیدگی نمی‌توانند.

باختر از حامد کرزی، رئیس جمهوری هم انتقاد کرده که یک بار با یادآوری از "سفرهای تفریحی و پرخرج" مقامهای ارشد دولت، تنها به "نصیحت" اکتفاد کرد، در حالی این نصیحت ها هیچ گرهی را نمی‌گشاید.