پایان نشست دو روزه 'بین الافغانی' در مالدیو

نشست "بین الافغانی" دو روزه در مالدیو با تایید یک طرح پیشنهادی صلح در افغانستان به کار خود پایان داد.

در طی دو روز، شرکت کنندگان در این نشست با طرح دیدگاه های مختلف درباره دست یابی به صلح درباره اوضاع افغانستان بحث های داغی داشتند.

بعضی ها عملکرد نیرو های خارجی را مانع عمده ای بر سر راه صلح خواندند و بعضی دیگر هم دولت افغانستان را برای ادامه ناامنی ها در کشور مقصر دانستند.

طرح پیشنهادی صلح

پس از دو روز بحث و تبادل نظر، طرح پیشنهادی صلح در افغانستان تایید شد؛ طرحی که به گفته برگزار کننده های نشست می تواند گامی در جهت تامین صلح باشد.

اعلام آتش بس به خاطر ایجاد فضای اعتماد، مشارکت طرف های درگیر جنگ در قدرت و تعیین جدول زمانی برای خروج نیرو های خارجی از افغانستان، از پیشنهاد های اصلی مطرح شده در این نشست بود.

طرح پیشنهادی صلح در اختیار همسایه های افغانستان، کشور های منطقه و سازمان ملل متحد نیز قرار خواهد گرفت. برگزار کنندگان نشست مالدیو خواستار حمایت طرف های درگیر جنگ افغانستان از این طرح شدند.

در سومین نشست افغان ها در مالدیو چهل و هفت نفر از گروه های مختلف گردهم آمده بودند؛ از اعضای گروه های سابق جهادی و نمایندگان شخصیت های با نفوذ افغان گرفته تا اعضای جامعه مدنی و شماری از نمایندگان پارلمان از جمله چهار زن.

هرچند دولت افغانستان رسما نماینده ای در نشست "بین الافغانی" نداشت اما معاونان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، نمایندگانی به این نشست فرستاده بودند.

حضور طالبان و حزب اسلامی

Image caption برای اولین بار چند عضو گروه طالبان که همواره مذاکره با دولت را رد کرده اند، به مالدیو آمدند

اما آنچه از نظر برگزار کنندگان نشست "بین الافغانی" از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود، حضور اعضای گروه های اصلی مخالف دولت در این نشست بود.

برای اولین بار چند عضو گروه طالبان که همواره مذاکره با دولت را رد کرده اند، به مالدیو آمدند.

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از دیگر گروه های شورشی و مخالف دولت است که از سال ها به این سو مشغول جنگ علیه نیرو های خارجی و افغان است.

در نشست مالدیو فیروز حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، همراه با چند عضو دیگر این حزب شرکت داشتند.

بسیاری از شرکت کننده ها حضور اعضای گروه های متخاصم را در این نشست یک دستاورد بزرگ می خوانند.

اگرچه دولت افغانستان گفته است انتظار ندارد نتایج گفتگو ها در مالدیو، کمک زیادی به برقراری صلح در این کشور کند.

نشست "بین الافغانی" به ابتکار همایون جریر، از نزدیکان گلبدین حکمتیار، برگزار شد.

چرا مالدیو

مالدیو یکی از معدود کشور های جهان است که برای همه از جمله افغان ها در فرودگاه ویزا صادر می کند. بعضی از شرکت کنندگان در این نشست با مشکل عدم صدور ویزا برای ورود به بسیاری از کشور ها رو به رو هستند.

موضع بیطرف مالدیو از دیگر دلایل برگزاری این نشست در این کشور کوچک اسلامی است. مالدیو با حدود 1200 جزیره بر روی آب های فیروزه ای اقیانوس هند قرار دارد.

محل برگزاری نشست بین الافغانی جزیره کوچکی بود بنام پارادایز یا بهشت که یک کلیومتر طول و 230 متر عرض دارد.

دیدار از بعضی جاذبه های گردشگری و مناظر شگفت انگیز مالدیو برای کسب آرامش دوباره بعد از بحث های داغ سیاسی، بخشی از برنامه شرکت کنندگان در این نشست قبل از بازگشت به افغانستان بود.

مالدیو با فضای آرام و طبیعت زیبایش نه تنها یکی از مقاصد مهم گردشگری جهان است بلکه در یک سال گذشته این کشور مکان مناسبی برای گردهم آمدن گروه های متخاصم افغان نیز بوده است.

مطالب مرتبط