دولت افغانستان یکصد و پنجاه سازمان غیردولتی را منحل کرد

جلسه کمیسیون انحلال سازمانهای غیردولتی افغانستان- عکس از سایت وزارت اقتصاد
Image caption تصمیم تازه در جلسه کمیسیون انحلال سازمانهای غیردولتی افغانستان اتخاذ شده است

وزارت اقتصاد افغانستان از لغو مجوز فعالیت ۱۵۰ سازمان غیردولتی (NGO) به دلیل عدم ارائه گزارش کارکردهای خود به این وزارت خبر داده است.

این وزارت روز سه شنبه، ۱۸ عقرب/آبان با صدور اعلامیه ای گفته است که این تصمیم در جلسه "کمیسیون تصفیه و انحلال سازمانهای غیردولتی" با شرکت برخی از سازمانهای غیردولتی گرفته شده است.

در این اعلامیه آمده که سازمانهای منحل شده شامل ۱۴۵ سازمان داخلی و پنج سازمان دولتی می شود که در بیشتر از دو سال گزارش کارکردهای خود را به وزارت اقتصاد ارائه نکرده اند.

وزارت اقتصاد گفته است که به این سازمان ها شش ماه فرصت اضافی برای ارائه گزارشهای کارکردهای خود را داده بود، اما آنها از این فرصت هم نتوانستند برای تدوین و تسلیم گزارش مورد نظر استفاده کنند.

کمیسیون انحلال سازمان های غیردولتی تاکید کرده است که این سازمانها پس از این حق فعالیت در داخل افغانستان را ندارند و هیچ نهاد دولتی و سازمان های کمک کننده ای حق دادن پروژه به آنها را ندارد.

وزارت اقتصاد افغانستان نام این سازمان ها را در اعلامیه خود ذکر نکرده است.

ظرف سال جاری خورشیدی این دومین بار است که وزارت اقتصاد افغانستان تصمیم به انحلال سازمانهای غیردولتی در این سطح می گیرد.

در ماه ثور/اردیبهشت سال جاری هم وزارت اقتصاد ۱۷۲ سازمان غیردولتی، از جمله ۲۰ سازمان خارجی را منحل کرد.

در سال گذشته این وزارت در کل ۲۵۵ سازمان غیردولتی را منحل کرد.

مقامهای وزارت اقتصاد دلیل انحلال همه این سازمان ها را عدم ارائه گزارشهای کارکردهای خود در مدت مقرر در قانون سازمانهای غیردولتی عنوان کرده اند.

مطابق این قانون، همه سازمانهای غیردولتی موظف هستند هر شش ماه یکبار گزارش کارکردهای خود را به وزارت اقتصاد تسلیم کنند.

وزارت اقتصاد پیشتر از وجود ۱۲۲۴ سازمان غیردولتی داخلی و ۳۰۱ سازمان غیردولتی خارجی در افغانستان خبر داده بود.

این سازمان ها به طور گسترده در افغانستان فعالیت دارند و مقدار قابل توجهی از کمک های خارجی هم در اختیار همین سازمان ها قرار می گیرد و توسط آنها به مصرف می رسد.