وضعیت و جایگاه رسانه های افغان ها در غرب

وضعیت و جایگاه رسانه های افغان در غرب

در مجله فرهنگی بیست و نهم اکتبر بحثی داریم در مورد وضعیت رسانه های افغان ها در غرب، از بازگشایی موزه هنرهای اسلامی در مصر مطلبی داریم و به پایان کار جشنواره ی بین المللی در لندن خواهیم پرداخت.