اداره زندانهای افغانستان: اصلاح زندانها مستلزم دریافت کمک خارجی است

زندان پلچرخی کابل
Image caption وضعیت زندانهای افغانستان همواره مورد انتقاد بوده است

اداره زندانهای افغانستان برای اصلاح وضعیت زندان های این کشور خواستار کمک خارجی شده است.

امیر محمد جمشید، رئیس اداره زندانها، از نهادهای وابسته به وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان، در سخنانی در مراسم افتتاحیه یک سمینار سه روزه با شرکت روسای زندانهای این کشور که در کابل برگزار شده، گفت که اجرای برنامه های مربوط به تامین حاکمیت قانون، بهبود وضع زندان ها و رعایت حقوق بشر زندانیان مستلزم دریافت کمک خارجی است.

آقای جمشید گفت: "در این ارتباط ما نیازمند کمک جامعه جهانی هستیم و تقاضای ما از دولت هم همین است که ما را در بهبود هر چه زودتر وضع زندانها، ساختن ساختمان های جدید که مطابق حداقل استانداردهای بین المللی باشد، کمک کند."

رئیس اداره زندانهای افغانستان گفت که برای بهبود وضعیت زندانیان و رعایت حقوق بشری آنها، به آموزش زندانبانان و ساختن ساختمانهای جدید در زندانها نیاز است.

وی اظهار داشت که در حال حاضر شمار زیادی از زندانهای افغانستان ساختمان ندارد و بیشتر زندانی ها در ساختمان های اجاره ای نگهداری می شوند.

به گفته او، وضعیت این ساختمانها طوری نیست که رعایت همه قوانین و حقوق زندانیان در آنها ممکن باشد.

به گفته رئیس اداره زندانها، اجرای اصلاحات در زندانها علاوه بر ساختن ساختمان های مناسب، نیازمند آموزش زندانبانان است به نحوی که دانش آنان در باره حرفه شان بیشتر شود.

رئیس اداره زندان های افغانستان گفت هر چند طرح ساختن یک مرکز آموزشی برای زندانبانان روی دست است، اما فعالیت عملی این مرکز نیازمند کمک های خارجی است.

آقای جمشید گفت که در سمینار جاری هم بر رعایت حقوق بشری زندانیان، اجرای قوانین مربوط به حقوق زندانیان و تحقق خواست های جامعه جهانی در این مورد تاکید می شود.

وضعیت زندانها در افغانستان و برخورد زندانبانان با زندانیان همواره مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق زندانیها بوده است.

شورش زندانیان در کابل و قندهار در دو سال گذشته باعث شد تا توجه برخی نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانهای افغانستان جلب شود.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان اخیرا با انتشار گزارشی در مورد شرایط زندانهای این کشور، حکومت را به دلیل وضعیت بد زندانها و چگونگی نگهداری زندانیان مورد انتقاد داد.

شماری از ناظران گفته اند که وضعیت بد زندانها، سطح پایین دانش و کم بودن حقوق زندانبانان باعث شده که موارد فرار زندانیان بیشتر شود و حقوق زندانیان هم به گونه ای درست رعایت نشود.

در همین حال شماری از زندانیان، که نخواستند نامهای آنها ذکر شود، در تماس با بی بی سی از وضعیت نگهداری و خدماتی که برای زندانیان ارائه می شود اظهار نارضایی کردند.

اخیرا حکومت تلاش کرده برای پاسخگویی به این انتقادها اصلاحاتی را در زندانها روی دست گیرد که بازسازی زندان پلچرخی، بزرگترین زندان افغانستان در کابل، بخشی از این اقدامات بوده است .

در حال حاضر بیش از هجده هزار زندانی در ۳۴ زندان افغانستان نگهداری می شوند و بیش از پنج هزار نفر برای نگهبانی و رسیدگی به این افراد استخدام شده اند.