زلمی رسول: حمایت اتحادیه عرب از برنامه صلح دولت افغانستان

زلمی رسول

وزارت خارجه افغانستان می گوید کشور های اسلامی به ویژه اتحادیه عرب از برنامه صلح دولت افغانستان حمایت کرده اند.

زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، که به تازگی با مقامات بلند پایه کشور های آلمان، ایتالیا، ترکیه و مصر دیدار و گفتگو کرده می گوید، این کشور ها تعهد کرده اند که برای تامین ثبات در افغانستان همکاری بیشتر خواهند کرد.

مبارزه با تروریسم، چگونگی انتقال مسوولیت امنیتی به نیرو های افغانی و تسریع روند صلح با مخالفان از مهم ترین موضوعاتی اند دولت افغانستان با مقامهای کشور های غربی و اسلامی مطرح کرده است.

وزیر امور خارجه افغانستان می گوید کشور های اسلامی به ویژه اتحادیه عرب از برنامه های دولت افغانستان پیرامون مبارزه با تروریسم و افراط گرایی اعلام حمایت کرده اند.

آقای رسول در مورد اینکه چرا کشور های عربی در گذشته در تامین صلح و ثبات در افغانستان سهم فعال نداشته اند، ابراز نظر نکرد اما تاکید کرد که اتحادیه کشور های عربی تمایل نشان داده است که به دولت افغانستان در امر مبارزه با ترویسم یاری رساند.

وزیر خارجه افغانستان همچنین گفت که کشور های آلمان ، ایتالیا ، ترکیه و مصر بر ادامه همکاری های شان در تقویت نیرو های امنیتی افغان تجدید تعهد کرده اند.

او گفت در کنار مبارزه با ترویسم ، مسایلی از قبیل چگونگی انتقال مسوولیت امنیتی به نیرو های افغان و تسریع روند صلح با مخالفان از مهم ترین موضوعاتی بود که وی با مقامهای برخی از کشور های غربی و اسلامی مطرح کرده است.

قرار است تا چند روز آینده، نشستی با اشتراک کشور های عضو ناتو در لیسبون برگزار شود. انتقال مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان از موضوعات عمده این نشست عنوان شده است.

وزیر خارجه افغانستان گفت ، پس از نشست ناتو در لیسبون مسئله انتقال مسوولیت های امنیتی به نیرو های داخلی بیشتر روشن خواهد شد.

مطالب مرتبط