انتقال مسئولیت های امنیتی به نیرو های افغان

قراراست که این هفته در اجلاس عالی ناتو در لزبن که روز جمعه ۱۹ نوامبر برگزار می شود، رهبران ۲۸ کشور عضو ناتو از برنامه انتقال کامل قدرت به دولت افغانستان در ظرف ۴ سال آینده حمایت کنند. دولت افغانستان در روند این انتقال مسئولیت حکومتداری، توسعه وتامین امنیت در سراسر کشور را به تدریج به عهده می گیرد. واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیرو های ملی افغان عنصر عمده این روند شمرده می شود . انتظار برده می شود که روند انتقال در نیمهء اول سال ۲۰۱۱ آغاز و در پایان سال ۲۰۱۴ تکمیل شود. بدیهیست که انتقال قدرت کامل به دولت افغانستان اصول ، معیار ها و میکانیزمی برای تصمیمگیری خواهد داشت و مبتنی بر شرایط خواهد بود به متکی بر تقویم.

شما در باره انتقال مسئولیت های امنیتی به نیرو های ملی افغان چه نظری دارید؟

انتقال مسئولیت های امنیتی به نیرو های افغان تا چه حدی در وضعیت فعلی عملی است؟

و انتقال مسئولیت های امنیتی به نیرو های افغان چه پیامد هایی خواهد داشت؟

برای ابراز نظریات و پیشنهاد های تان در برنامه صدای شما که در حوالی ۶ و ۴۵ شام پنجشنبه به وقت افغانستان پخش می شود لطفا در هنگام پخش زنده تماس بگیرید.

تلفن: ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

شماره دریافت اس.ام.اس یا پیامک:۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸

و یا هم سوال و نظر تان را از طریق ایمیل به نشانی زیر بفرستید :

Dari@bbc.co.uk