سیر داستان نویسی میان اهل قلم افغانستان در غرب

در مجله فرهنگی این هفته نگاهی به سیر داستان نویسی میان اهل قلم افغانستان در غرب پرداخته ایم، از نمایشگاه هنر منحط در برلین گزارشی داریم و به تلاشها برای ثبت هرات در فهرست میراثهای فرهنگی جهان اشاره خواهیم کرد.

هفته پیش به بهانه ماه داستان نویسی نگاهی داشتیم به جایگاه داستان در ادبیات غرب و این که ابتکار نامگذاری ماه نوامبر به عنوان ماه داستان نویسی چه اثراتی بر ترویج این گونه از ادبیات در کشورهای غربی داشته است. در مجله فرهنگی این هفته به وضعیت داستان نویسی میان اهل قلم افغانستان در کشورهای غربی خواهیم پرداخت.

رویدادهای سی سال گذشته و جریان مهاجرت افغانها به خارج از کشور و به غرب، شماری از اهل قلم افغانستان را نیز به این دیار کشانده و بسیاری از داستان نویسان افغانستان در مهاجرت نیز به تولید ادبی ادامه داده اند. این موضوع را با دو مهمان برنامه به بحث گذاشته ایم:

عبدالکریم میثاق شاعر و داستان نویس افغان معتقد است که در کارنامه داستان نویسان افغانستان در غرب نکات مثبتی وجود داشته، اما کارهایی که افغانها در عرصه داستان نویسی در کشورهای همسایه بویژه ایران و پاکستان داشته اند، برجستگی بیشتری داشته است. از سوی دیگر مشکلاتی چون پراکندگی اهل قلم و عدم ارتباط لازم میان آنها در غرب و همچنین دشواری کار نشر در کنار نبود مخاطب مشکلات جدی بر سر راه این جریان به وجود آورده است.

حفیظ آصفی منتقد ادبی به کارهای درخشان آن دسته از داستان نویسان افغانستان اشاره دارد که به زبانهای غربی نیز به تولید ادبی پرداخته اند و مخاطبان جهانی دارند. وی معتقد است که بر خلاف برخی دیدگاههای برخی منتقدان نمی توان دسته اخیر را صرفاً به جریان ادبی در غرب مربوط کرد.

در ادامه مجله گزارشی داریم از نمایشگاهی که اخیراً در شهر برلین برگزار شد و در آن مجموعه ای از مجسمه هایی که در دوران سلطه هیتلر "نامناسب" و منحط تشخیص داده شده بود، به نمایش در آمد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دوازده مجسمه ساخته شده در اوایل قرن بیستم، هنگام خاکبرداری زمینی برای ساخت یک خط زیرزمینی مترو، در روبروی شهرداری برلین کشف شد.

این مجسمه ها، در زمان حکومت نازی ها به دلیل داشتن آنچه عناصر منحرف جنسی" و یا "مضمون ضدناسیونالیستی" خوانده می شد، مورد انتقاد قرار گرفتند و از گالری ها و نمایشگاه های هنری ضبط شدند. کارشناسان هنری این مجموعه را "گنجینه ای از آثار مدرنیسم کلاسیک" دانسته اند. مرتضی رییسی خبرنگار در آلمان این موضوع را دنبال کرده است.

در پایان مجله مطلبی داریم از هرات. مقامات محلی در این ولایت می گويند لازم است تا از تمام امكانات برای برآورده كردن شرايط يونسكو سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد استفاده شود تا شهر كهنه هرات در ليست ميراث های فرهنگی جهان شامل شود. جلوگيری از ساخت و ساز هاي بی رويه در شهر كهنه هرات كه باعث از ميان رفتن بافت معماری سنتی در اين شهر می شود از عمده ترين علل شامل نشدن هرات در ليست ميراث های فرهنگی جهان بوده است.