نشریات کابل: پنجشنبه 4 قوس

اعلام نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان و واکنشهای متفاوت در برابر آن، مسئله مورد بررسی در بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سرنوشت از برخورد دادستانی کل افغانستان با نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور استقبال کرده است.

دادستانی کل روز گذشته گفت که هنوز بررسی تخطی های انتخاباتی تکمیل نشده و اعلام نتایج نهایی انتخابات پیش از وقت است.

نویسنده سرنوشت به این باور است که دادستانی کل افغانستان حالا با اعتراض های پی هم "مردم" افغانستان در مورد تقلب در انتخابات یکصدا شده است.

این روزنامه تاکید کرده که دادستانی کل افغانستان باید تا زمانی که تحقیقات در مورد تخلفات انتخاباتی تکمیل نشده، از موضع خود عقب نشینی نکند.

روزنامه راه نجات نیز به همین مسئله پرداخته و نوشته است، با وجود آنکه نگرانی هایی در مورد احتمال مداخله نهادهای حکومتی در کار کمیسیون انتخابات افغانستان وجود داشت، اما به نظر نمی رسد چنین "مداخلاتی" اگر صورت هم گرفته باشد، تاثیری در نتایج انتخابات برجا گذاشته باشد.

این روزنامه نوشته که براساس فهرست نهایی برنده های انتخابات پارلمانی افغانستان، افرادی که از طرفداران حکومت بوده اند، پیروز نشده اند و این مسئله خود می رساند که تصمیم گیری کمیسیون انتخابات تحت تاثیر "مداخلات حکومتی" صورت نگرفته است.

روزنامه آرمان ملی از این ابراز نگرانی کرده است که "حلقاتی در درون حکومت" با پشتیبانی از برخی نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات پارلمانی، نتایج نهایی را که روز گذشته از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد، باطل کنند.

این روزنامه نوشته "در حلقات سیاسی و دولتی نشانه هایی دیده می شود که می خواهند علیه کمیسیون انتخابات بشورند و سرانجام نتیجه اعلام شده را بی اعتبار سازند."

آرمان ملی بدون اینکه منبعی را افشا کرده باشد، ادعا کرده که حلقاتی از درون حکومت می خواهند نامزدهای ناکام را "تحریک" کرده و "از فضای مه آلود سود ببرند."

روزنامه دولتی هیواد با اشاره به اعلام نتایج انتخابات پارلمانی و واکنشهای متفاوتی که در این مورد ابراز شد، به احترام به "منافع ملی" افغانستان تاکید کرده و نوشته که هیچ نهاد و گروهی نباید کاری کند که به منافع ملی افغانستان آسیب برسد.

نویسنده هیواد افزوده که مردم افغانستان آرزو دارند کسانی وارد پارلمان این کشور شوند که در آرای آنها حتی یک رای جعلی هم وجود نداشته باشد تا بتوانند به درستی از مردم نمایندگی کنند.

روزنامه هشت صبح به بهانه روز جهانی محو خشونت علیه زنان، به وضعیت زنان در افغانستان پرداخته و نوشته که با اینکه افغانستان به ارزشهای اسلامی پابند است و بسیاری از توافقات جهانی در مورد حقوق زنان را نیز امضا کرده، اما زنان در این کشور در بدترین وضعیت ممکن بسر می برند.

هشت صبح نوشته که براساس گزارش نهادهای فعال در زمینه زنان، بسیاری از خشونتها در برابر زنان در افغانستان، در کانون خانواده صورت می گیرد.

نویسنده به این باور است که چنین خشونتها، عمدتا باعث فرار زنان از منزل می شود که در نهایت، باز هم آسیب این عمل را خود زنان می بینند.