افغانستان: کشت خشخاش پنجاه درصد کاهش یافت

مقام های افغان می گویند کشت خشخاش در این کشور نزدیک به پنجاه درصد کاهش یافته است. به گفته آنها در حال حاضر 20 ولایت افغانستان عاری از کشت خشخاش شده و چهار ولایت دیگر هم در حال پاک شدن از کشت خشخاش است.

مقام های افغان دلیل این کاهش را شیوع بیماری گیاهی در مناطق جنوبی و تلاش پلیس برای کاهش کشت خشخاش عنوان می کنند.

در همین حال مقام های محلی در شماری از ولایات شکایت دارند که برای مبارزه با مواد مخدر اختیارات و امکانات لازم را در اختیار ندارند.

در این حال یوری ویدوتویو رئیس جدید اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد خواستار تهیه یک استراتژی بین المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شده است. آقای ویدوتویو که در جمع مقام های محلی افغان صحبت می کرد گفت: "برای مهار مشکل مواد مخدر و امنیت در افغانستان، ما نیاز به یک استراتژی داریم و این استراتژی باید بین المللی باشد. جامعه جهانی باید به تشویق حکومت افغانستان در راستای تامین امنیت و کاهش کشت کوکنار ادامه دهد. تا این کشور بتواند حاکمیت قانون را توسعه دهد و به شمار ولایات عاری از کشت کوکنار بیفزاید." مقام های محلی چهارده ولایت جنوبی و جنوب غربی افغانستان به منظور جستجوی راه های مبارزه با تولید و کشت مواد مخدر در کابل گرد هم آمده اند. در این نشست که والی ها و فرماندهان پلیس این ولایات شرکت داشتند موضوع اصلی مورد بحث، دست آورد ها و چالشهای موجود فرا راه مبارزه با مواد مخدر بود.

بازمحمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان در مورد دست آورد های اخیر در زمینه مبارزه با مواد مخدر ابراز خوشبینی کرد و گفت آمار نشان می دهد که کشت خشخاش در سراسر افغانستان نزدیک به چهل و هشت درصد کاهش یافته است. آقای احمدی همچنین می گوید در هشت ماه گذشته نزدیک به 800 عملیات در سراسر این کشور اجرا شده که در نتیجه یک هزار 500 هکتار کشتزار خشخاش تخریب و صدها کیلو گرام مواد مخدر بدست نیروهای امنیتی افتاده است. او گفت در جریات ماه های گذشته بیش از یک هزار فرد مظنون به قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند. محمد گلاب منگل والی هلمند می گوید که دراین ولایت کشت خشخاش 50 درصد کاهش یافته است. آقای منگل دلیل این کاهش را در ایجاد یک استراتژی مبارزه با مواد مخدر می داند.

اما والی هلمند می گوید امکانات لازم را برای مبارزه موثر تر بامواد مخدر در اختیار ندارد. با آنهم او ابراز امیدواری کرد که ظرف چهار سال دیگر کشت خشخاش در این ولایت را به صفر برساند. با این حال آنگونه که مقام های سازمان ملل متحد می گویند، بیشترین میزان مواد مخدر افغانستان هنوز در ولایت هلمند تولید می شود.

مطالب مرتبط