نشریات کابل: دوشنبه 8 قوس

نگرانی در مورد آینده افغانستان در صورت خروج نیروهای خارجی از این کشور و جنجالهای انتخاباتی در افغانستان، مسایل عمده مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود به گزارش اخیر گروه بین المللی بحران پرداخته که در آن نسبت به خروج نیروهای خارجی از افغانستان هشدار داده شده است.

این گروه در گزارش اخیر خود نوشته است که در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014، حکومت افغانستان سقوط خواهد کرد.

روزنامه هشت صبح بدون اینکه گزارش گروه بین المللی بحران را رد یا تائید کند، نوشته است که اگر جامعه جهانی روی زیربناهای افغانستان سرمایه گذاری نکند، محال است جنگ افغانستان به نتیجه مثبت برسد.

این روزنامه نوشته که جهان تا همیشه نمی تواند در کنار افغانستان بماند و از این رو، نیاز است تا ظرفیت های افغانستان بلند برده شود.

روزنامه راه نجات نیز با توجه به گزارش گروه بین المللی بحران، نسبت به آینده افغانستان در عدم موجودیت نیروهای بین المللی ابراز نگرانی کرده است.

این روزنامه نوشته که علاوه بر نگرانی های که گروه بین المللی بحران در مورد تقویت گروه طالبان در افغانستان و موجودیت فساد در میان نیروهای پلیس این کشور مطرح کرده، نگرانی دیگر این است که نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه ارتش، با سلاح های مدرن و کارآمد تجهیز نشده اند.

راه نجات افزوده که نمی توان انتظار داشت ارتش افغانستان ظرف چهار سال دیگر، از نظر کمی و کیفی به شکل معجزه آسا تقویت خواهد شد.

روزنامه آرمان ملی به بحث مذاکرات صلح با طالبان پرداخته و نوشته که این برنامه، هرگز جنبه عملی نیافته است.

روزنامه نوشته که گفتگو با طالبان تنها باید از موضع زور صورت گیرد، در غیر آن، اصرار دولت و انکار طالبان، نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

روزنامه چراغ سرمقاله خود را به جنجالهای انتخاباتی افغانستان اختصاص داده و از برخوردهای اخیر منابع دولتی و غیردولتی با نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان انتقاد کرده است.

روزنامه نوشته که با این حرکات، "دموکراسی بستر قومی می یابد."

چراغ نوشته که "ایستادگی در برابر نتایج انتخابات، چه در درون دولت و چه توسط نیروهای خارج از دولت، بیانگر شروع بازی خطرناک قومگرایانه حلقات سیاسی در زیر چپن دموکراسی است."

روزنامه ادعا کرده که حلقاتی در درون حکومت افغانستان، به این دلیل با نتایج انتخابات مخالفت نشان می دهند که "نمایندگان خودی" آنها نتوانستند به پارلمان دوم راه پیدا کنند.