سرباز آمریکایی اتهام حمله به غیرنظامیان افغان را پذیرفت

Image caption بیشتر سربازان خارجی در افغانستان از نیروهای ارتش آمریکا هستند

یک گروهبان آمریکایی در دادگاهی نظامی در این کشور اتهام تیراندازی به سوی غیرنظامیان افغان را پذیرفته است.

رابرت استیونز به همراه ۱۱ سرباز دیگر یکی از گروهان های تیپ پنجم از لشکر دوم زمینی ارتش آمریکا متهمند که شماری از غیرنظامیان را در افغانستان کشته اند.

رابرت استیونز، ۲۵ ساله، اتهام تیراندازی به دو کشاورز افغان، پرتاب غیرمجاز نارنجک بین دو ساختمان در روستایی، بیان اظهارت کذب و تخلف از وظایف نظامی را پذیرفته است.

او در عین حال می گوید که زمان تیراندازی دسته جمعی به آن دو کشاورز، عمدا چند متر دورتر را نشانه گرفت که دو فرد مذکور توسط وی کشته نشوند.

رابرت استیونز و ۱۱ هم رزم وی در یک دادگاه نظامی در ایالت واشنگتن واقع در شمال غرب آمریکا محاکمه می شوند.

او موافقت کرده که با دادستان ها همکاری و علیه متهمان دیگر شهادت دهد.

پنج نفر از این سربازان متهمند که سه غیرنظامی دیگر افغان را سال ۲۰۱۰ به قتل رساندند و با صحنه سازی وانمود کردند که قربانیان شورشی بودند.

گفته می شود که آنها با اجساد قربانیان عکس هایی گرفته اند که در صورت انتشار جنجالی بزرگ برپا خواهد کرد.

قاضی این تصاویر را بخشی از مدارک دادگاه می داند و از انتشار آنها جلوگیری کرده است.

متهم اصلی در این پرونده گروهبان کالوین گیبز نام دارد که به چند فقره قتل متهم است.

وی همچنین متهم شده که تکه های استخوان دست و پای انسان و نیز قطعاتی از ناخن کشیده شده از اجساد را جمع می کرده است.

ارتش آمریکا تحقیقات اولیه درباره این پرونده را در ماه سپتامبر آغاز کرد.

برخی از این سربازان متهمند که به یک جسد کارد زده اند و نیز با ضرب و جرح، دیگران را به سکوت درباره ماجرا مجبور کرده بودند.

مطالب مرتبط