وزیر امور زنان افغانستان: به آینده امیدوارم

حسن بانو غضنفر
Image caption حسن بانو غضنفر برای دیدار با مقامهای بریتانیا به لندن سفر کرده است

حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان افغانستان که در حال حاضر در یک سفر رسمی در لندن به سر می برد، گفته است که جامعه جهانی و سازمان های غیر دولتی در عرصه های مختلف برای تامین حقوق زنان افغان کمک کرده است اما از آنجایی که این کمکها از طریق نهاد های حکومتی افغان انجام نشده، منسجم و منظم نبوده است و تاثیر چندانی نداشته است.

خانم غضنفر در گفتگو با بی بی سی گفت که او در حال حاضر مشغول دیدار و گفتگو با مقامات حکومت بریتانیا است تا حمایت مالی شان برای پروژه های توسعه ای برای زنان از طریق وزارت خانه های این کشور، جلب کند.

خانم غضنفر گفت با آنکه زنان افغان در 9 سال گذشته دستاورد های مهمی داشته اند اما هنوز تعدادی زیادی زنان افغان از انواع مختلف خشونت ها در خانه و بیرون از خانه رنج می برند و نتوانسته اند به حقوق شان به طور کامل دست یابند.

خانم غضنفر با اشاره به حضور زنان در امور سیاسی و اجتماعی کشور گفت که در مقایسه با 9 سال گذشته که هیچ دختری افغان نمی توانست به مدرسه بروند، حالا حدود 37 در صد از دختران به مدرسه می روند و زنان در امور سیاسی کشور فعالیت می کنند.

او افزود: "اینکه حالا زنان جرآت می کنند تا در مورد خشونت خانوادگی که با آن مواجه اند به مراجع قانونی شکایت کنند نشان دهنده پیشرفت و تغییر در زندگی زنان است اما او گفت با توجه به مشکلات فرهنگی که در جامعه افغانی وجود دارد نمی توان توقع کرد که تغییر واقعی در زندگی زنان درآینده نزدیک رونما شود.

به نظر خانم غضنفر، برای رسیدن زنان به خواسته های حقوقی و قانونی شان به زمان زیادی نیاز است. اما او تاکید کرد که در کل به آینده زنان و دختران افغان امیدوار است.

وزیر امور زنان در مورد مذاکره دولت افغانستان با طالبان نیز صحبت و گفت، شماری از زنان افغانستان هنوز هم نگرانند که این مذاکرات سبب شود که آنها دستاورد های سالهای اخیر را از دست دهند و یکبار دیگر به عقب باز گردانیده شوند. اما خانم غضنفر تاکید کرد که دولت افغانستان به زنان اطمینان داده است که هر توافقی با طالبان، در چارچوب مفاد قانون اساسی افغانستان خواهد بود.

قانون اساسی افغانستان به تساوی حقوقی و قانونی زنان و مردان تاکید دارد.

مطالب مرتبط