نشریات کابل: دوشنبه 22 قوس

پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند و جنجالهای انتخابات پارلمانی افغانستان، دو موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود امضای توافقنامه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند را بررسی کرده و نوشته که آغاز به کار این پروژه، به معنای "به میدان آمدن دشمنان دیگر" خواهد بود.

چراغ نوشته که اجرای این پروژه، با چالشهای امنیتی و سیاسی روبرو خواهد بود که رویارویی با آن، از توان دولت افغانستان بیرون است.

به نظر نویسنده چراغ، ایران، از کشورهایی است که با این پروژه به شدت مخالفت داشته و آن را پروژه آمریکایی می خواند که به باور آنها، برای وارد کردن فشار بر ایران اجرا می شود، از این رو، به نوشته چراغ، ایران تلاش خواهد کرد تا در راه اجرای این پروژه سنگ اندازی کند.

به نوشته روزنامه، موجودیت گروه های مسلح مخالف دولت چون طالبان در مسیر انتقال این خط لوله و آنچه که نویسنده ضدیت طبیعی پاکستان با هند خوانده، از دیگر چالشهای اجرای این پروژه خواهد بود.

روزنامه هشت صبح اما از دید خوشبینانه ای به مسئله پرژوه انتقال گاز نگریسته و نوشته که اجرای این پروژه، اقتصاد افغانستان را بهبود بخشیده و علاوه بر این، به تامین امنیت در این کشور نیز کمک خواهد کرد.

نویسنده هشت صبح به این باور است که پاکستان، به شدت به انرژی نیاز دارد و از این رو، تلاش خواهد کرد تا کار این پروژه به زودی آغاز شده و همزمان، امنیت آن نیز تامین شود.

این روزنامه افزوده که آغاز به کار این پروژه، برای هزاران نفر در افغانستان زمینه کاری ایجاد کرده و سالانه، میلیونها دلار را عاید این کشور خواهد کرد.

هشت صبح نوشته که پروژه های اقتصادی، گفتگو میان کشورها را افزایش داده و زمینه های خشونت را می کاهد.

ماندگار، روزنامه منتقد حکومت، به جنجالهای پس از انتخابات پارلمانی افغانستان پرداخته و از حلقات حکومتی انتقاد کرده که به باور نویسنده، برای تغییر دادن نتیجه انتخابات، از دادستانی کل استفاده کرده اند.

دادستانی کل افغانستان اخیرا خواستار باطل کردن نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان به دلیل موجودیت تقلب در آن شد، اما کمیسیون انتخابات این درخواست را غیرقانونی خوانده و آن را رد کرد.

نویسنده ماندگار نوشته که "بدون شک جناح بر سر قدرت در افغانستان، نتیجه ای را که انتظار داشت از انتخابات 27 سنبله به دست نیاورد و برای این که خود را محق نشان دهد، دادستانی کل را پیش انداخته که به اصطلاح از آرای مردم دفاع کند."

روزنامه سرنوشت از موضعگیری دادستانی کل دفاع کرده و آن را یک "درخواست قانونی مردم و دادستانی کل" خوانده است.

این روزنامه نوشته که دادگاه عالی افغانستان باید وارد میدان شده و با حمایت از درخواست دادستانی کل، انتخابات را باطل اعلام کرده و عاملان تقلب در انتخابات را مجازات کند.

روزنامه آرمان ملی اما از آنچه "سکوت معنادار" حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد نتایج انتخابات خوانده انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته که آقای کرزی تا هنوز نتایج انتخابات را رسما نپذیرفته و این مسئله به باور نویسنده، با توجه به موضعگیری های دادستانی کل می رساند که "گروهی در حکومت برآنند تا بر بنیاد اهداف معین، انتخابات پارلمانی افغانستان را نامشروع اعلام کنند."

مطالب مرتبط