روزنامه های کابل: سه شنبه، ۲۳ قوس

ادامه جنجال ها بر سر نتایج انتخابات پارلمانی بیست و هفتم سنبله (شهریور)، مانند روزهای گذشته در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل قرار دارد.

مقامات دادستانی، از جمله رحمت الله نظری، معاون دادستان کل به دلیل آن چه که او "تقلب" گسترده در انتخابات خوانده، خواستار ابطال آن شده، اما فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون انتخابات ابطال نتایج انتخابات را "خیال و محال و جنون" دانسته و گفته است که هیج مرجعی صلاحیت ابطال آن را ندارد.

روزنامه افغانستان اظهارات مقامهای دادستانی کل افغانستان در ارتباط با ابطال نتایج انتخابات را "پروژه کور بی اعتبارسازی نهادهای دموکراتیک و قانونی" خوانده است.

روزنامه افزوده که مشکل این جاست که "جریان های مافیایی" به گلوگاه قدرت رسیده و اینک به روند انتخابات و نتایج آن که از نظر قانونی و حقوقی پرونده آن بسته شده است، تن نمی دهند.

روزنامه افغانستان پرسیده که اگر دادستانی کل این همه انگیزه برای محو فساد سیاسی دارد، چرا تا حال هیچ "مجرم گردن کلفتی" را محاکمه و به مردم معرفی نکرده است. به نظر نویسنده، پذیرفتن این که درگیر شدن دادستانی با نهادهای انتخاباتی معطوف به تحقق عدالت و فارغ از انگیزه های سیاسی است، دشوار است.

اراده نوشته که وضعیت سیاسی کشور در پی جنجال ها بر سر نتایج انتخابات پارلمانی کشور "متشنج و بحرانی" شده و در حال حاضر به "جدی ترین" حد خود رسیده و به باور نویسنده "شگاف میان نهادهای حاکمیت" اکنون مایه نگرانی شده است.

به نوشته اراده، کشیده شدن تنشهای درون سازمانی نهادهای قضایی و اجرایی به خیابانها و اغتشاشات مردم و "سکوت معنادار رئیس جمهوری" در این مورد و همچنین بغرنج شدن اوضاع سیاسی، "مایه نگرانی کامل مردم" را فراهم کرده است.

اراده افزوده که اظهارات ضد و نقیض مقامهای دولتی و استناد آنها به مواد مختلف قانون در جنجال بر سر نتایج انتخابات، مردم را "دست پاچه" کرده است و اکنون آنها نمی دانند که سخنان کدام مقام را بپذیرند و این پرسش در میان مردم پدید آمده که بالاخره چه "بازی هایی" در کشور جریان دارد.

اراده در ادامه هشدار داده است که به تعویق انداختن افتتاح مجلس از سوی رئیس جمهوری "به بهانه های گوناگون و حمایت پیدا و پنهان او از موضعگیری ناشیانه دادستانی، که صرف در پی بحرانی ساختن وضعیت کنونی است"، به سود منافع کشور نیست و باعث "بحران تازه ای" خواهد شد.

هشت صبح درخواست اعضای مجلس جدید نمایندگان افغانستان را بررسی کرده و نوشته که تقابل دادستانی کل و نهادهای انتخاباتی، که به نظر نویسنده اعلام نتایج انتخابات را هم به تاخیر انداخت، باعث "نوعی سراسیمگی و ناامیدی مردم" شده است.

روز دوشنبه، ۲۲ قوس/آذر اعضای جدید مجلس در همایشی کار انتخابات را پایان یافته دانستند و همچنین هر گونه تصمیم گیری نهادهای قضایی و دادستانی در مورد آن را فاقد اعتبار خواندند و خواستار افتتاح مجلس توسط رئیس جمهوری شدند.

به نوشته هشت صبح، ماجرا زمانی آغاز شد که حامد کرزی، رئیس جمهوری روند انتخابات را در مواردی، به ویژه در ولایت غزنی زیر سوال برد و کمیسیون انتخابات هم در اعلام انتخابات این ولایت "تعلل" کرد و در نتیجه دادستانی کل هم وارد ماجرا شد.

روزنامه افزوده که درخواست "مصلحتی" رئیس جمهوری کسانی را به طمع انداخت که قصد داشتند بدون به دست آوردن رای کافی، وارد مجلس شوند و این امر شهروندان را به دو بخش تقسیم کرد. به نظر نویسنده، بخشی از مردم به این فکر افتادند که می توانند بدون ادای مسئولیت شهروندی به "امتیازاتی" دست یابند.

سرمقاله نویس هشت صبح افزوده که این امر این نگرانی را به وجود آورده که ممکن است این نوع برخورد "تبعیض آمیز" به عرف و سنتی در جامعه تبدیل شود و ادامه آن می تواند که "خوار شمردن قانون و ادعاهای برخورد عادلانه" را در پی داشته باشد.

نویسنده روزنامه به این باور است که درخواست ابطال نتایج انتخابات که از سوی دادستانی کل مطرح شده، "مطمئنا از نظر قانونی" جزو وظایف این نهاد نیست و اکنون ماجرا به "رقابت" میان دادستانی کل و نهادهای انتخاباتی تبدیل شده است.

باختر یک مقاله چاپ شده در روزنامه آمریکایی واشینگتن پست را نقد کرده که در آن نوشته "در حالی که آمریکا استراتژی خود در مورد جنگ افغانستان را بررسی می کند، حامد کرزی به عنوان یک علامت سوال مطرح است".

به باور باختر، این تنها یک روزنامه غربی نیست که در مورد نقش رئیس جمهوری افغانستان اظهار تردید می کند، بلکه گاهی مقامهای رسمی غربی نیز سخنانی را به زبان می آورند که نشان دهنده "اختلافات عمیق" میان آنها و مقامهای افغانستان است.

نویسنده در ادامه پرسیده که چرا روابط افغانستان و آمریکا که زمانی "فوق حسنه" بود، اکنون چنین سرد شده و "فضای بی اعتمادی" میان دو کشور ایجاد شده است. پاسخ این پرسش به نظر باختر این است که دولت افغانستان نتوانسته یا نخواسته که "ناکامی های ائتلاف بین المللی" در رسیدن به انتظاراتش را جبران کند.

باختر تاکید کرده که متحدان غربی افغانستان به حامد کرزی به عنوان رهبر کشوری که نیازمند تهیه حتی "تار و سوزن خود به وسیله کمک های خارجی است" نگاه نکنند، بلکه او را به عنوان "شریکی" در نظر گیرند که بدون او نمی توانند به پیروزی برسند.