از نظر شما سه دستاورد مهم ده سال اخیر افغانستان کدام است؟

پرچم افغانستان

افغانستان در یک دهه گذشته، شاهد تحولات زیادی بوده است.

عده ای شاید بگویند که باز شدن مدرسه ها به روی دختران و حضور فعال زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان بزرگترین دستاورد ده سال گذشته در افغانستان است.

شماری هم شاید فکر کنند ایجاد چندین دانشگاه خصوصی مهم ترین گامی است که برداشته شده است.

سیاستمداران، مشارکت اقوام و طرفهای متخاصم گذشته در قدرت سیاسی و ایجاد نهاد هایی چون پارلمان و شوراهای ولایتی را مهم ترین اتفاق ده سال گذشته افغانستان می دانند.

اگر شما بخواهید، از سه دستاورد مهمی که پس از سقوط طالبان در افغانستان شاهدش بوده اید نام ببرید کدام ها خواهد بود؟

چه چیزی بر زندگی شما اثر مستقیم گذاشته است؟

اگر می خواهید نظرتان در مورد سه دستاورد ده سال گذشته، با خوانندگان و شنوندگان بی بی سی شریک کنید، لطفا نظر و شماره تلفن خود را در جریان چهار روز آینده به آدرس زیر به ما ای-میل کنید.

ما بر پایه نظرها و گفته های شما گزارشی اختصاصی تهیه خواهیم کرد که ازطریق برنامه های رادیویی ما پخش خواهد شد.

dari@bbc.co.uk

در برنامه صدای شمای این هفته که پنجشنبه شب ها پخش می شود نیز به همین موضوع می پردازیم، نظرات و سوالات خود را می توانید از طریق شرکت در این برنامه با ما و شنونده های بی بی سی شریک کنید.

شماره تماس:00442078360331

و یا هم به شماره 00447786208888 به ما پیامک بفرستید.