نشریات کابل: چهارشنبه 24 قوس

جنجالها در مورد نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان، مرگ ریچاد هولبروک، و بحث مذاکره با طالبان، مسایل عمده مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ویسا از موضعگیری کمیسیون انتخابات افغانستان در برابر دادستانی کل انتقاد کرده و نوشته که اظهارات مسئولان این کمیسیون، زمینه را برای "بحرانی" شدن اوضاع فراهم می کند.

این روزنامه نوشته که اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون انتخابات، پیش از وقت بود و در حالی صورت گرفت که به باور نویسنده، رسیدگی لازم و دقیق به شکایات انتخاباتی صورت نگرفته بود.

نویسنده ویسا افزوده که این کار زمینه را برای جنجالها میان نهادهای دولتی افغانستان فراهم کرد و مسئول آن به نوشته روزنامه، کمیسیون انتخابات است.

روزنامه ماندگار سرمقاله خود را به اظهارات روز گذشته وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اختصاص داده که گفته بود آقای کرزی، "بالاتر از صلاحیت های قانونی خود عمل نمی کند" و در جنجالهای انتخاباتی میان کمیسیون انتخابات و دادستانی کل دخالت نخواهد کرد.

این روزنامه به طعنه نوشته است که آقای کرزی تنها زمانی به فکر قانون می افتد که منافع خودش در میان باشد.

نویسنده ماندگار افزوده که آقای کرزی در سالهای گذشته، بارها "خلاف قانون" عمل کرده و در کار نهادهای دولتی "مداخله" کرده است، اما حالا به نوشته روزنامه، چون به طرفدار افتتاح پارلمان نیست، نمی خواهد در این جنجال مداخله کند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود به مرگ ریچارد هولبروک پرداخته و نوشته که نبود این دپلمات کهنه کار آمریکایی، تاثیراتی در سیاست آمریکا در افغانستان و پاکستان برجا خواهد گذاشت.

این روزنامه نوشته که آقای هولبروک، از انگشت شما دپلماتهای آمریکایی بود که شناخت عمیقی از پاکستان داشت و با حساسیت های موجود در منطقه آشنا بود.

نویسنده به این بارو است که مرگ هولبروک، در شرایطی که آمریکا در حال بررسی استراتژی خود در افغانستان و پاکستان است، می تواند خلاء بزرگی را ایجاد کند.

روزنامه هشت صبح با لحن تندی از نامه سرگشاده "کارشناسان مسایل افغانستان" به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرده و خواستار تماس مستقیم آمریکا با این گروه برای سهم دادن آنها در قدرت در افغانستان شده اند.

هشت صبح با توجه به اینکه این کارشناسان، طالبان را "نیروی ملی" لقب داده اند، نوشته است که "برای مردمی که با گوشت و پوست و استخوان خود، خانه ها، مزارع سوخته و ویران، ملی بودن طالبان را تجربه کرده اند، این ادعا جز یک تحریف و دروغ به حساب نمی آید."

مطالب مرتبط