سازمان ملل در مورد بی‌توجهی به حقوق مهاجران هشدار داد

ناوی پیلای
Image caption کمیسر عالی حقوق بشر به خصوص در مورد وضع مهاجران "غیرمتعارف" ابراز نگرانی کرده است

در آستانه روز جهانی مهاجرت، یک مقام ارشد سازمان ملل در مورد بی توجهی کشورها به حقوق مهاجران هشدار داده است.

روز جمعه، 27 آذر (17 دسامبر)، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اینکه بسیاری از کشورهای جهان به کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر نپیوسته اند ابراز ناخرسندی کرد و از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه اقدام فوری کند.

"کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان" در روز 18 دسامبر سال 1990 به تصویب رسید و در ژوئیه سال 2003، با رسیدن شمار کشورهای امضاکننده کنوانسیون به حد نصاب بیست کشور، جنبه اجرایی یافت.

با اینهمه، خانم پیلای، که در آستانه 18 دسامبر - روز جهانی مهاجرت - سخن می گفت، از اینکه تنها معدودی از کشورها این کنوانسیون را رسما قبول کرده اند، انتقاد کرد.

وی گفت که طی بیست سال گذشته، فقط چهل و چهار کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند که تقریبا تمامی آنها نیز از کشورهای در حال توسعه بوده اند که معمولا مقصد اصلی مهاجرت نیستند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که روند پیوستن کشورها به این کنوانسیون بسیار کندتر از حد عادی بوده و در نتیجه، حمایت موثر از حقوق انسانی مهاجران را با دشواری مواجه ساخته است.

خانم پیلای گفت: "لازم است از حقوق بشر تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان، بدون توجه به وضعیت قانونی آنان، حمایت به عمل آید تا از شرایطی سالم، منصفانه، انسانی و قانونی برخوردار شوند."

کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر با هدف تعریف معیارهای مناسب و تشویق کشورهای عضو سازمان ملل به اجرای آنها به عنوان بخشی از قوانین و مقررات داخلی خود به تصویب رسید به نحوی که در تمامی کشورها، این معیارها به عنوان روش متداول رفتار با مهاجران مورد استفاده قرار گیرد.

بخشی از این سند به ایجاد شرایط مناسب برای کارگران مهاجر و به خصوص حفظ حقوق اعضای خانواده آنان اختصاص دارد که، به گفته کارشناسان، غالبا نادیده گرفته می شود.

لزوم حمایت از حقوق مهاجران

ناوی پیلای حمایت از تمامی مهاجران را مورد تاکید قرار داد و گفت: "با توجه به اینکه بسیاری از کارگران مهاجر در شرایطی نامناسب و بدون تعریف قانونی روشنی از حقوق آنان زندگی می کنند، یکی از هدف های اصلی کنوانسیون قرار دادن ضوابط و معیارهای مشخص در مورد حقوق بنیادی مهاجران، حتی مهاجران غیر متعارف بوده است."

Image caption نادیده گرفتن حقوق مهاجران در بسیاری از کشورها هدف انتقاد بوده است

منظور از "مهاجران غیرمتعارف" کسانی است از راه های متداول و قانونی دست به مهاجرت نزده اند و احتمالا حضور آنان در کشور مقصد جنبه قانونی ندارد.

وی از تمامی کشورها خواست تا این کنوانسیون را تصویب کنند و گفت که در شرایط کنونی، اجرایی شدن این سند در جهان بیش از همیشه ضرورت دارد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که در طی دو دهه اخیر، جهان شاهد جهشی سریع در مهاجرت بین المللی بوده به نحوی که امروزه، شمار این مهاجران به بیش از دویست و چهارده میلیون نفر می رسد.

خانم پیلای در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به برخورد با مهاجران در برخی از کشورها ابراز نگرانی کرد و در مورد آن هشدار داد.

این مقام سازمان ملل گفت: "امروزه، در بسیاری نقاط دنیا، ما شاهد روند نگران کننده تلاش برای مجرم جلوه دادن مهاجران غیرمتعارف هستیم که می تواند محرک افزایش تبعیض، انزوای اجماعی، بهره کشی و آزار مهاجران در تمامی مراحل باشد."

وی گفت که افزایش خشونت علیه مهاجران در کشورهای "عبوری" و همچنین در کشور مقصد، نشانه شدت گرفتن گسترش بیگانه ستیزی و برخورد نژاد پرستانه با مهاجران و جوامع مهاجر است که لزوم تلاش برای حمایت از آنان را گوشزد می کند.

در ماه سپتامبر سال جاری، "گروه جهانی مهاجرت"، متشکل از چهارده نهاد سازمان ملل، سازمان جهانی مهاجرت و بانک جهانی، بیانیه ای را به تصویب رساند که در آن یکصدا بر ضرورت اقدام جهانی برای حمایت از حقوق مهاجران، به خصوص دهها میلیون مهاجر "غیرمتعارف" تاکید شده بود.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که گروه جهانی مهاجرت را هم برعهده داشت، گفته است که نقض حقوق بشر و خشونت علیه مهاجران در بسیاری از موارد ثمره قوانین و برخوردهای تبعیض آمیز و تعصبات عمیق است و نباید اجازه داد که چنین شرایطی ادامه یابد.

مطالب مرتبط