برنامه جدید افغانستان برای چند برابر کردن محصولات کشاورزی

آصف رحیمی، وزیر کشاورزی افغانستان
Image caption آقای رحیمی برنامه جدید را با اهمیت فوق العاده استراتژیک خواند.

دولت افغانستان اعلام کرده است که برنامه جدیدی را با هدف چند برابر کردن محصولات کشاورزی در زمین های خشک این کشور شروع کرده است.

آصف رحیمی، وزیر کشاورزی افغانستان در آغاز نخستین نشست متخصصان کشاورزی افغانستان، ایران، ترکیه، هند و چند سازمان بین المللی گفت که با اجرای این برنامه محصولات کشاورزی اراضی خشک در افغانستان سه تا چهار برابر افزایش خواهد یافت.

آقای رحیمی گفت که در حال حاضر افغانستان هشت میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد که از آن جمله دو میلیون هکتار آن آب کافی دارد و بقیه آن زمین های خشک و کم آب شمرده می شود.

وزیر زراعت افغانستان گفت: "افغانستان در منطقه تقریبا نیمه خشک واقع شده است. تکنولوژی هایی در دنیا هست و بذرهایی هست که می تواند محصولات زمین هایی که آب بسیار کم دارد را سه تا چهار برابر کند."

Image caption آقای رحیمی گفت که تا رسیدن به اهداف تعیین شده کشاورزان نباید صبر و حوصله خود را از دست بدهند.

آقای رحیمی برنامه جدید را برای افغانستان دارای اهمیت "فوق العاده استراتژیک" خواند و افزود: "انشاءالله بااستفاده از این تکنولوژی ها، عایدی دهقانان افغان هم از هر هکتار کشت گندم از ۵۰۰ دلار آمریکایی به ۱۵۰۰ دلار افزایش خواهد یافت."

آقای رحیمی گفت که برای رسیدن به این هدف از تجربه کشورهایی که شرایطی مشابه به افغانستان دارند، استفاده خواهد شد. به گفته او، ایران و لبنان، که تجربه کشاورزی در زمین های خشک را دارند، شامل این کشورها هستند.

وزیر کشاورزی افغانستان گفت که استفاده از تکنولوژی های جدید کشاورزی و بذرهای اصلاح شده کمک موثری برای بالا بردن محصولات کشاورزی در اراضی خشک می کند.

آقای رحیمی گفت: "انواع جدید بذر گندم تحت آزمایش قرار دارند که می توانند باعث افزایش حاصل یک هکتار زمین للمی (دیمی) از ۵۰۰ کیلو گرم به تا ۱۵۰۰ کیلو گرم شود و حاصل را یک الی سه برابر بالا ببرد."

وزیر کشاورزی افزود: "زراعت در اراضی خشک همچنان مسایل مدیریت بهتر مالداری (دامداری) را در بر می گیرد که شامل اصلاح نسل دام ها، تغذیۀ بهتر آنها و بهبود چراگاهها است."

به گفته آقای رحیمی، این کار نیازمند بهبود مدیریت منابع طبیعی و زمین های مختلف، از جمله دامنه های کوهها، آبریزها، جنگل ها و خاک است.

Image caption سه چهارم زمین های قابل کشت افغانستان زمین های خشک و کم آب است.

آصف رحیمی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که دولت افغانستان پس از این و بر اساس برنامه جدید، به کشاورزی در زمین های خشک و کم آب توجه جدی می کند.

او از "تعهد دایمی و جدی" دولت برای ادامه این برنامه سخن گفت و افزود که اجرای این برنامه نیازمند زمان کافی است و کشاورزان نباید صبر و حوصله خود را تا رسیدن به اهداف تعیین شده از دست بدهند.

وزیر کشاورزی افغانستان گفت که دولت این کشور برای تحقق اهداف تعیین شده برای افزایش محصولات کشاورزی در زمین های خشک، دو مرکز تحقیقاتی ایجاد می کند.

به گفته او، یکی از این دو مرکز در ولایت جوزجان در شمال افغانستان و مرکز دومی در کابل ایجاد خواهد شد.