جریمه شرکت های مخابراتی در افغانستان

وزارت مخابرات افغانستان

وزارت مخابرات افغانستان چهار شرکت مخابراتی در این کشور را به دلیل کیفیت پایین خدمات آنها جریمه نقدی کرده است.

مقامات این وزارت می گویند که بررسی های آنان نشان می دهد که شرکت های مخابراتی برای بهبود کیفیت خدمات شان تلاش نکرده اند.

آنها همچنین هشدار دادند که اگر این شرکت های مخابراتی کیفیت خدمات شان را معیاری نسازند، جواز فعالیت آنها لغو خواهد شد.

در حالی که مردم افغانستان از کیفیت پایین خدمات شرکت های مخابراتی و قیمت بالای مکالمات در این کشور شکایت دارند، وزارت مخابرات افغانستان می گوید که چهار شرکت خصوصی تلفونی را جریمه نقدی کرده است. مقامات این وزارت می گویند که این شرکت ها از ۵۰۰ هزار افغانی تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی جریمه شده اند.

آنها می گویند که بررسی هایی که طی ماه های اخیر در سراسر افغانستان انجام شده است، نشان می دهد که با وجود تاکید های مکرر، شرکت های مخابراتی کیفیت خدمات شان را بالا نبرده اند.

در حال حاضر چهار شرکت تلفونی خصوصی و یک شرکت نیمه دولتی در افغانستان فعالیت دارد و به گفته مقامات، حدود ۸۵ درصد خاک افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد.

خیر محمد فیضی، عضو بورد اداره تنظیم خدمات مخابرات وزارت مخابرات افغانستان می گوید: "در صورتی که این شرکت ها خدمات شان را معیاری نسازند با جریمه های سنگین تر و در نهایت لغو جواز فعالیت روبرو خواهند شد".

وجود سیم کارت های غیر قانونی و ثبت نشده از دیگر نگرانی های مردم و دولت افغانستان است که به گفته مقامات، باعث ناامنی و مزاحمت برای خانواده ها می شود.

مقامات می گویند که اقداماتی را نیز در این زمینه روی دست گرفته و به تمام شرکت های مخابراتی دستور داده اند که از فروش غیر قانون سیم کارت در بازار آزاد جلوگیری کنند، در غیر آن با برخورد جدی و قانونی مواجه خواهد شد.