روزنامه های کابل: یکشنبه، ۵ جدی

روزنامه های چاپ امروز کابل مسائل مختلف از جمله پایان اجلاس سه جانبه ترکیه، افغانستان و پاکستان در شهر استانبول را بررسی کرده اند.

این پنجمین اجلاس سه جانبه میان این کشورها در ترکیه بود که در پایان اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو، در استانبول به هدف تقویت اعتماد میان افغانستان و پاکستان برگزار شد.

هشت صبح نوشته که اجلاس سه جانبه استانبول که به هدف اعتمادسازی میان افغانستان و پاکستان برگزار شد، "نتایج محسوس و مشهودی در پی نداشت" و در واقع با چنین نشست هایی نمی توان به اعتمادسازی دست یافت.

به نظر این روزنامه، چنین نشست ها به پاکستان فرصت می دهد که حسن نیت خود را نسبت به تامین صلح در افغانستان نشان دهد و بگوید که به صورت جدی برای رسیدن به این هدف می کوشد.

هشت صبح افزوده است که توافق بر سر اجرای رزمایش مشترک نظامیان سه کشور ترکیه، پاکستان و افغانستان برای "خالی نبودن عریضه" صورت گرفته و این کار هم نمی تواند باعث ایجاد اعتماد شود.

به باور این روزنامه، ارتش افغانستان که فرصت جنگ در میدانهای نبرد را دارد، دلیلی برای شرکت در "یک نمایش غیرواقعی" ندارد و بر اساس احتمالی که نویسنده مطرح کرده، شاید پاکستان قصد "ارعاب" ارتش افغانستان را در این مانور نظامی دارد.

راه نجات پیشنهاد یک عضو سابق گروه طالبان برای میزبانی ترکیه در گفتگوهای صلح دولت افغانستان با گروه های شورشی در این کشور را بررسی کرده و نوشته که میزبانی ترکیه به عنوان عضو پیمان ناتو برای تحقق این گفتگوها می تواند "تضمینی با اطمینان" باشد.

عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در پاکستان، اخیرا در گفتگو با رسانه ها گفته که اجازه دادن به فعال شدن دفتر نمایندگی گروه طالبان در ترکیه و میزبانی این کشور در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان راه حلی موثر برای آغاز این مذاکرات است. به نظر راه نجات میزبانی ترکیه برای ناتو هم مهم است که یک عضوش میانجیگری در این گفتگوها را به عهده بگیرد تا تخلف از اصول این پیمان در این گفتگوها صورت نگیرد.

باور راه نجات این است که حضور پاکستان در اجلاس سه جانبه ترکیه، به عنوان یکی از مدعیان احیای عظمت اسلام، به گروه طالبان اطمینان می دهد که در مذاکرات صلح از اصول اسلامی تخلف نخواهد شد.

این روزنامه در ادامه نتیجه گیری کرده است که دوستی و نفوذ ترکیه بر پاکستان و نفوذ پاکستان بر گروه طالبان، می تواند زمینه خوبی برای آغاز و سرعت گفتگوهای صلح باشد.

روزنامه افغانستان با اشاره به بازداشت فردی در قندهار، در جنوب افغانستان که گفته شده شهروند ایران است، نوشته که ایران در این اواخر "رفتارهای متناقضی در قبال همسایه شرقی خود" داشته است.

گفته شده که این فرد رابط میان قرارگاه قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران و گروه طالبان بوده و در قاچاق اسلحه به این گروه دست داشته است. این مرد توسط نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان بازداشت شده است.

سرمقاله نویس افغانستان دادن پول به دفتر ریاست جمهوری افغانستان از سوی ایران و متوقف کردن صدها تانکر نفت بازرگانان افغان در ایران را هم بخشی از "رفتارهای متناقض" ایران نسبت به افغانستان دانسته است.

به نظر نویسنده در حالی که سیاست رسمی ایران حمایت از دولت افغانستان است و در اغلب نشست های مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان هم حضور دارد، اما از سوی دیگر نسبت به حضور نیروهای خارجی در این کشور ناخرسند است و افغانستان را "کشوری اشغال شده" می خواند.

به نظر روزنامه، سیاست ایران در قبال افغانستان ترکیبی از نظریات ایدئولوژیک و واقعبینانه است. نویسنده افزوده که سیاست های این کشور در زمینه های سیاسی و بین المللی، رویکردی واقعبینانه دارد، اما نسبت به حضور نظامیان خارجی در افغانستان برخورد ایدئولوژیک دارد.

روزنامه افغانستان در ادامه افزوده که برخورد ایدئولوژیک ایران با مسائل افغانستان، سیاست های این کشور در افغانستان را "به شدت فاقد توجیه اخلاقی" کرده و باعث بدگمانی مردم افغانستان نسبت به ایران شده است. هفته نامه مجاهد بخش عمده مطالب تازه ترین شماره خود را به نهمین سالگرد انتقال قدرت از سوی دولت مجاهدین به دولت موقت افغانستان اختصاص داده و آن را "اقدامی بی سابقه" در این کشور دانسته است.

در پی سقوط امارت طالبان در خزان سال ۱۳۸۰ خورشیدی، دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بر اساس مصوبات اجلاس بن آلمان، قدرت دولتی را در اول جدی همان سال رسما به دولت موقت به ریاست حامد کرزی انتقال داد.

این نشریه در سرمقاله خود نوشته که پیش از آن در افغانستان سابقه نداشته که صاحب اقتداری قدرتش را بدون درگیری و کشتار و به گونه مسالمت آمیز انتقال دهد، اما مجاهدین این امر را به خاطر منافع ملی انجام دادند.

مجاهد اما در ادامه افزوده که دولت آقای کرزی پس از انتقال قدرت نسبت به مجاهدین و رهبران "مقاومت" "بی مهری زیادی" کرد و رهبران و فرماندهان جهادی در این مدت توسط "گماشتگان توهین" شدند.

به باور هفته نامه حزب جمعیت اسلامی، رهبران مجاهدین اما در برابر "هر توطئه و دسیسه ای" از خود خویشتن داری نشان دادند و نخواستند که اوضاع کشور وخیم شود.