نشریات کابل: چهارشنبه 8 جدی

ادامه نا امنی ها در افغانستان، بحث مذاکره با طالبان و نقش پاکستان در آن، و جنجالهای انتخاباتی از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه نخست در سرمقاله خود به تحلیل برخوردهای مقامات آمریکایی با مسایل افغانستان پرداخته و نوشته که کاخ سفید در رابطه به مسایل افغانستان از واقعیت فرار می کند.

این روزنامه زیر عنوان "گریز از واقعیت، بحران را مهارناپذیر می سازد" نوشته است که واقعیت شرایط افغانستان چیزیست و آنچه در گزارشهای سالانه آمریکا منتشر می شود، چیز دیگری.

نویسنده نخست هشدار داده است که اینگونه موضعگیری در برابر افغانستان در شرایط کنونی، اگرچه نتایج دلخواه آمریکا را در کوتاه مدت به همراه خواهد داشت، اما به باور نویسنده، در دراز مدت مشکلات بزرگی را برای پالیسی سازان آمریکا ایجاد خواهد کرد.

روزنامه ماندگار نیز نوشته است که براساس یک نقشه جدید از مناطق پرخطر افغانستان که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده، نا امنی ها در افغانستان امسال افزایش یافته است.

ماندگار پرسیده که با وجود حضور دهها هزار سرباز مسلح بین المللی و برنامه های آموزش نیروهای افغان، چگونه نا امنی ها در افغانستان هر سال بیشتر می شود؟

نویسنده افزوده که با توجه به نوعیت جنگ موجود در افغانستان، معلوم است که توانایی نیروهای مخالف دولت افغانستان بیشتر نشده است، پس به نظر نویسنده، مشکل اصلی در عدم توانایی نیروهای بین المللی برای مهار نا امنی است.

روزنامه هشت صبح در مطلبی به سفر قریب الوقوع برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان و مذاکره با مقامات پاکستانی در مورد چگونگی گفتگو با طالبان توجه کرده و نسبت به نتایج مثبت این سفر ابراز تردید کرده است.

این روزنامه نوشته که "آقای ربانی از تاثیرگذاری آنچنانی بر سیاستمداران و نظامیان پاکستانی برخوردار نیست تا (در سیاست پاکستان) چرخش ایجاد کند."

هشت صبح افزوده که بدون شک تامین صلح در افغانستان، نیازمند همکاری پاکستان خواهد بود، اما نویسنده به این باور است که پاکستان هنوز به این نتیجه نرسیده است که افغانستان آرام و با ثبات، می تواند به سود "سیاست های توسعه طلبانه" این کشور باشد.

از سوی دیگر، به نوشته روزنامه، پاکستان هنوز آنگونه که لازم است، از سوی جامعه جهانی مورد فشار قرار نگرفته است تا مبارزه با طالبان را با صداقت لازم به پیش ببرد.

روزنامه چراغ با توجه به تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به "ادعاهای حقوقی" نامزدهای معترض انتخابات پارلمانی افغانستان نوشته است که "بازی انتخابات وارد مرحله دیگری شده است."

این روزنامه تشکیل چنین دادگاهی را در موجودیت نهادهایی چون کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی غیر قانونی دانسته و نوشته که این تصمیم رئیس جمهور "هیچ توجیه قانونی ندارد."

چراغ به طعنه نوشته است: "در نهایت، دادگاه عالی دولتی، در تبانی با دادستانی کل دولتی، راه را برای ورود نامزدهای دولتی (به مجلس دوم) با ابطال بخشی از آرا هموار خواهند کرد."

روزنامه راه نجات در سرمقاله خود موضوع فقر در افغانستان را بررسی کرده و نوشته که با گذشت هر روز افراد بیشتری در افغانستان فقیرتر می شوند و دولت و جامعه جهانی، برای مبارزه با این وضعیت برنامه مناسبی ندارند.

راه نجات نوشته که افغانستان علاوه بر مشکلات اقتصادی که دارد، چندین سال پی هم خشک سالی را نیز تجربه کرده و این مسئله، وضعیت را بدتر کرده است.

مطالب مرتبط