آیا تلاشهای صلح در یک سال گذشته موثر بوده است

سعی و تلاش های متعددی در یک سال گذشته برای آوردن صلح از راه مصالحه با گروه های شورشی در افغانستان انجام شده است.

برگزاری جرگه صلح، تشکیل شورای عالی صلح و درخواست های پی هم رئیس جمهوری افغانستان از طالبان و رهبر آنان برای ترک جنگ از جمله نمونه های کوشش دولت افغانستان در زمینه رسیدن به آشتی با مخالفانش بود.

کشورهای جهان در اجلاس لندن از طرح حامدکرزی برای مصالحه با طالبان و دیگر گروه های مخالف حمایت کرد و مبالغی هم برای تشویق طالبان میانه رو و نیز آن دسته از اعضای این گروه که جنگیدن را شغل خود قرار داده اند، اختصاص یافت تا به این طریق آنها دیگر از خشونت دست بردارند و راه مصالحه و آشتی در پیش گیرند.

نتیجه و پیامد این اقدامات از نظر شما چه بوده است؟ در این زمینه چه باید می شد که نشده و چه نباید می شد که شد؟

منتظر شنیدن دیدگاه های شما و نیز شنیدن سوال های تان در مورد تلاش های صلح افغانستان در یک سال گذشته هستیم.

لطفآ نظریات و پیشنهاد های خود را این هفته در برنامه صدای شما که شام پنجشنبه پخش می شود از طریق این شماره تلفون:

00442078360331

با ما و شنونده های بی بی سی شریک سازید.

ویا هم به شماره 00447786208888 به ما پیامک بفرستید.

همچنین می توانید سوالات و نظریات تا را به این آدرس به ما ایمیل کنید:

dari@bbc.co.uk