افغانستان: توقف کشت تریاک بدون کمک به کشاورزان ممکن نیست

کشتزار تریاک در افغانستان
Image caption دولت افغانستان همواره بر کمک به کشاورزان برای منصرف کردن آنها از کشت تریاک تاکید کرده است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان کمک به کشاورزان را تنها راه موثر برای توقف کشت تریاک در این کشور دانسته و خواستار کمک جهانی به آنها شده است.

افغانستان بخش اعظم مواد مخدر جهان را تولید می کند و بخشی از درآمد ناشی از تولید مواد مخدر از راههای گوناگون به دست گروههای شورشی و دسته های مافیایی در این کشور می رسد.

محمد ابراهیم ازهر، معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در نشست خبری گفت که در حال حاضر اقتصاد حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار کشاورز این کشور وابسته به کشت تریاک است.

به گفته او، در صورت تخریب کشتزارهای تریاک باید منابع جایگزین برای درآمد این کشاورزان در نظر گرفته شود تا آنها دوباره به کشت تریاک رو نیاورند.

آقای ازهر سطح کنونی کمک های بین المللی به افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر را ناکافی دانست و تاکید کرد که ایجاد شغل برای روستاییان می تواند آنها را از کشت تریاک بازدارد.

اجرای برنامه های عمرانی و بهبود اقتصاد روستاییان، از مهمترین پیشنهادهای دولت افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر در این کشور است.

معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: "همکاری مستقیم (جامعه جهانی) در تطبیق پروژه های عمرانی برای زارعانی که وابستگی به اقتصاد مبتنی بر کشت تریاک دارند، تنها راه برون رفت از این مشکل است."

این مقام دولت افغانستان درخواست کمک به کشاورزان را در حالی مطرح کرده که آنها در زمین های خود مانند سالهای گذشته تریاک کشت کرده اند. با این حال مشخص نیست که آنها در برابر اجرای طرح های عمرانی دست از این کشتزارها برخواهند داشت یا نه.

شماری از کشاورزان به بی بی سی گفته اند که دولت در چند سال گذشته به وعده های خود عمل نکرده و اکنون باور ندارند که دولت به آنها کمک موثری کند.

Image caption برخی کارشناسان مبارزه با مواد مخدر را نیازمند اراده جدی سیاسی در دولت افغانستان دانسته اند.

محمد ابراهیم یکی از این کشاورزان در ولایت بدخشان، در شمال شرق افغانستان است. او گفت: "ما تریاک کشت می کنیم. ما به وعده های دولت باور نداریم. ده بار به ما عده کمک کرده و اگر ده بار دیگر هم وعده کند، ما باز هم تریاک می کاریم."

هر چند مقامهای دولت افغانستان گفته اند که در شماری از ولایت های این کشور دیگر تریاک کشت نمی شود، اما هنوز هم این کشور در صدر فهرست کشورهای تولیدکننده تریاک قرار دارد.

ولایت های جنوبی این کشور، به ویژه هلمند مرکز اصلی تولید مواد مخدر به شمار می رود و محل اصلی فعالیت های شورشیان هم همین مناطق است.

مقامهای دولت افغانستان به این باورند که تولید تریاک و شورشگری در این کشور با هم ارتباط دارد و ادامه شورش هم تا حدودی با تولید مواد مخدر مرتبط است.

پیش از این هم دولت افغانستان بارها کمک به کشاورزان را به عنوان راه حل اصلی مبارزه با مواد مخدر دانسته و تاکید کرده که بدون در نظر گرفتن منابع درآمد جایگزین برای کشاورزان کشت تریاک متوقف نخواهد شد.

اما برخی از کارشناسان "اراده سیاسی" در دولت افغانستان را برای محو کشت تریاک در این کشور مهم و اساسی دانسته و گفته اند که دولت باید جدیت بیشتری در این زمینه داشته باشد.