نشریات کابل: دوشنبه 13 جدی

ابراز نگرانی از احتمال افزایش کشت خشخاش در افغانستان در سال جدید میلادی، نگاهی به ادامه نا امنی ها در افغانستان و روابط تجاری افغانستان با کشورهای همسایه، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح با توجه به گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر در باره احتمال افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان در سال پیش رو، نوشته است که ضعف دولت افغانستان و ناکامی در تشکیل یک اداره سالم، باعث ادامه کشت خشخاش و تولید مواد مخدر شده است.

این روزنامه نوشته که افراد بلند پایه حکومت افغانستان در تجارت مواد مخدر سهم دارند و این مسئله، باعث شده است تا برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نتایج چندانی نداشته باشد.

هشت صبح در عین حال از جامعه جهانی نیز انتقاد کرده است که به باور نویسنده، در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به خارج از این کشور، از صداقت لازم کار نگرفته است.

روزنامه راه نجات نیز در همین مورد ابراز نگرانی کرده و نوشته که بلند رفتن قیمت مواد مخدر در بازارهای بین المللی، یک بار دیگر کشت و تولید تریاک در افغانستان را افزایش خواهد داد.

این روزنامه به نقل از اداره جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نوشته است که جلوگیری از این وضعیت، نیازمند اقدامات فوری خواهد بود.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود از جناح های درگیر در جنگ افغانستان انتقاد کرده است که با ادامه خشونتها، بیش از هر کس دیگری، به شهروندان افغانستان آسیب می رسانند.

این روزنامه نوشته که اگر افراد پلیس و ارتش افغانستان کشته می شوند، و یا افراد مربوط به طالبان، تمامی آنها "افغانها" هستند.

سرنوشت نوشته که براساس گزارش وزارت داخله افغانستان، در جریان سال 2010، بیش از پانزده هزار نفر در افغانستان کشته شده اند که این رقم، شامل غیرنظامیان، افراد پلیس و مخالفان مسلح دولت می شود، در حالی که تعداد تلفات ارتش افغانستان در این آمار شامل نیست.

نویسنده پرسیده که به هر دلیلی که در افغانستان سلاح برداشته و جنگ می کنند، آیا به این همه خونریزی و کشتار شهروندان افغانستان می ارزد؟

روزنامه آرمان ملی از دو کشور همسایه افغانستان – ایران و پاکستان – انتقاد کرده است که به نوشته روزنامه، با محدود کردن زمینه های رفت و آمد کاروانهای تجارتی میان این کشورها و افغانستان، شرایط زندگی را در افغانستان دشوار کرده اند.

این روزنامه نوشته است که معاهده ترانزیت میان افغانستان و پاکستان از مدتها قبل امضا شده، اما پاکستان هنوز برای عملی شدن این معاهده، اقدامی نکرده است.

همزمان با این، نویسنده از اقدام ایران به توقف دادن کاروانهای حامل مواد سوخت افغانستان در مرزهای این کشور انتقاد کرده است.

آرمان ملی نوشته است: "این دوستان در شرایطی راه ها را بر ما بسته اند که سرمای زمستان بیداد می کند و مردم فقیر و نادار کشور (افغانستان) هر روز از مدرک قلت مواد سوخت زیان های بیشماری را متحمل می شوند."

مطالب مرتبط