روزنامه های کابل: شنبه 25 جدی

تظاهرات اخیرا در برابر سفارت ایران در کابل و مناسبات کابل و تهران، در کنار اظهارات اخیر وزیر معارف در مورد تغییر رفتار طالبان در برابر آموزش دختران، مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سرنوشت به توقف تانکرهای مواد سوخت افغانستان در مرزهای ایران اعتراض کرده و نوشته که "روابط برادرانه" افغانستان و ایران به رابطه یک طرفه تبدیل شده است.

این روزنامه نوشته که حکومت افغانستان همواره از ایران به عنوان کشور دوست و برادر یاد کرده و همواره دست دوستی به طرف این کشور دراز کرده است، اما به نوشته روزنامه، برخورد ایران با افغانستان معکوس بوده است.

سرنوشت افزوده که اینگونه سیاست دولت افغانستان، به جای بهبود اوضاع، به زیان منافع این کشور کمک کرده است و از این رو، نویسنده تاکید کرده که افغانستان باید در روابط خود با ایران تجدید نظر کند.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود با عنوان "آقای مالکی، اینجا افغانستان است!" از درخواست سفیر ایران به بازداشت تظاهرکنندگان در کابل انتقاد کرده و آن را مداخله در امور افغانستان تلقی کرده است.

این روزنامه نوشته که ایران تحمل شنیدن صدای اعتراض را چه در داخل خاک خود و چه در بیرون از این کشور ندارد و به طعنه نوشته که با چنین وضعیتی ایران "حق دارد الگوهای ناسالم خود را برای خانه همسایه نیز تجویز کند."

نویسنده هشت صبح از وزارت خارجه افغانستان خواسته است تا دست به کار شده و نسبت به درخواست سفیر ایران به بازداشت تظاهرکنندگان کابل، واکنش نشان دهد.

روزنامه چراغ نیز سرمقاله خود را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که ایران هر سال در آستانه زمستان کاری می کند که دولت افغانستان با مشکل روبرو شود.

این روزنامه نوشته که سال گذشته در فصل زمستان ایران به اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان دست زد و امسال، تانکرهای مواد سوخت افغانستان را متوقف کرده است.

چراغ با توجه به اعتراضهای اخیر در افغانستان در برابر ایران، پرسیده که روابط افغانستان و ایران به کدام سو روان است؟

روزنامه افغانستان به اظهارات اخیر وزیر معارف افغانستان توجه کرده که از نشانه های تغییر در رفتار طالبان در قبال آموزش دختران صحبت کرده بود.

این روزنامه نوشته که ظرف سالهای اخیر و با تحولاتی که صورت گرفته، مشکل است تعریف مشخص و یک دستی از طالبان ارائه داد.

نویسنده بر این باور است که بسیاری از گروه های مخالف دولت، خود را طالبان می نامند، در حالی که به عقاید و مفکوره های رهبری ملا محمد عمر زیاد همخوانی ندارند.

این روزنامه افزوده که یک دست نبودن طالبان، همزمان با آنکه شرایط مذاکره با این گروه را برای دولت دشوار کرده، این مسئله را نیز پیچیده کرده است که استراتژی این گروه در حال حاضر چیست و اگر از تغییر در رفتار طالبان صحبت می شود، این تغییر تا چه اندازه مربوط به کل گروه طالبان می شود؟