روزنامه های کابل: یکشنبه 26 جدی

اظهارات وزیر معارف افغانستان در مورد "تغییر رفتار" طالبان در برخورد با آموزش دختران، بحث دموکراسی در افغانستان و روابط ایران و افغانستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح اظهارات اخیر وزیر معارف افغانستان را در سرمقاله خود ارزیابی کرده که گفته بود رفتار طالبان در برخورد با آموزش دختران تغییر کرده است.

این روزنامه نسبت به واقعیت این مسئله ابراز تردید کرده و پرسیده که "آیا آی اس آی و نظامیان پاکستان که فرماندهان اصلی طالبان هستند این را خواهند پذیرفت؟"

نویسنده هشت صبح افزوده که طالبان با قرائت مشخصی که از اسلام دارند، حتی نسبت به این مسئله بی توجه بوده اند که در اسلام تاکید شده است که "آموختن علم برای مرد و زن حتمی است."

روزنامه نوشته که طالبان در زمینه برخورد با آموزش دختران و زنان، برنامه خود را دارد که به نظر نمی رسد به این زودی ها تغییر کند.

روزنامه ماندگار گزارش فریدام هاوس را در مورد افغانستان بررسی کرده و نوشته که در این گزارش، وضعیت افغانستان از نظر آزادی های مدنی و سیاسی به تناسب سال گذشته بدتر ارزیابی شده است.

روزنامه به نقل از این گزارش نوشته است که "نمی توان افغانستان را یک دموکراسی مبتنی بر انتخابات آزاد دانست و اگرچه در این کشور انتخابات برگزار شده است، اما هنوز نواقص جدی در زمینه ساختارهای سیاسی، اداره موثر امور حکومتی و شفافیت در فعالیت نهادهای دولتی وجود دارد."

نویسنده ماندگار به بهانه این گزارش، از چگونگی نظام سازی در افغانستان انتقاد کرده و نوشته که برخورد مقامات کشوری افغانستان با مسئله دموکراسی، همیشه بر پایه منافع شخصی استوار بوده است.

این مسئله به نوشته روزنامه، فاصله میان مردم و نظام را کاهش داده است.

روزنامه افغانستان به جنجالهای اخیر در مورد توقف تانکرهای مواد سوخت افغانستان در مرزهای ایران پرداخته و ابراز نگرانی کرده است که ادامه تظاهرات علیه ایران در افغانستان، این مشکل را "وارد مرحله دیگری کند."

نویسنده افغانستان به این باور است که ادامه این وضعیت، به سود هیچ یک از دو کشور – افغانستان و ایران – نیست و مقامات این کشورها باید هر چه زودتر در پایان دادن به این وضعیت اقدام کنند.

روزنامه آرمان ملی نوشته است که خرابی روابط افغانستان و ایران، هزاران پناهجوی افغان را که در ایران زندگی می کنند، با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.

این روزنامه نوشته که اگرچه ایران از "رفتار نامناسبی" در برابر افغانستان کار گرفته است، اما به نوشته روزنامه "دست ما زیر سنگ ایران است" و به باور نویسنده، افغانستان در برخورد با ایران، "ناگزیر است رعایت حال افغانهای (پناهجو در ایران) را داشته باشد."

مطالب مرتبط