انتقال مسئولیت بخشی از زندان بگرام به نیروهای افغان

زندان بگرام
Image caption زندان بگرام محل نگهداری بیش از یکهزار زندانی متهم به همکاری با طالبان و القاعده است

نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، مسئولیت بخشی از زندان بگرام را به نیروهای افغان سپرده اند.

در این بخش از زندان بگرام که به تازگی ایجاد شده، حدود پنجصد تن زندانی اند.

مقام های افغان می گویند، هفتاد و پنج درصد مسئولیت زندان بگرام نیز در اختیار نیروهای افغان قرار دارد و انتظار می رود تاپایان سال جاری مسئولیت این زندان کاملان به نیروهای افغان سپرده شود.

در زندان بگرام که بزرگترین بازداشتگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان است، حدود هزار و صد نفر از افراد متهم به همکاری با گروه طالبان و القاعده زندانی اند.

زندان بگرام، در گذشته یکی از بدنام ترین بازداشتگاه های آمریکایی ها بوده است و نهادهای حقوق بشری، بارها از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در آن گزارش کرده اند.

در حال حاضر، به جز صلیب سرخ، هیچ نهاد دیگری اجازه بازدید از زندانهای تحت کنترل آمریکایی ها را در افغانستان ندارد و این مسئله به نگرانی ها در مورد شرایط نگهداری از زندانیان در این زندان و دیگر بازداشتگاه های آمریکایی در افغانستان را دامن زده است.

به همین دلیل، دولت افغانستان بارها از آمریکا خواسته است که مسئولیت نگهداری از زندانیان را به نهادهای دولتی افغانستان واگذار کند.

این درخواست سال گذشته از سوی آمریکا پذیرفته شد و قرار است انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان در چندین مرحله انجام شود.

اما این اقدامات در حالی انجام می شود که توانایی دولت افغانستان نیز برای نگهداری از زندانیان زیر سوال بوده است.

انتقادهای زیادی در مورد وضعیت زندان پلچرخی افغانستان و زندانهایی که در ولایات این کشور وجود دارد، مطرح شده است و در چندین مورد، زندانیان به دلیل نبود امکانات لازم در زندانها، دست به اعتصاب غذایی زده اند.

انتقال مسئولیت زندان بگرام به نیروهای افغان، بخشی از یک برنامه بزرگی است که براساس آن قرار است تا سال ٢٠١٤ مسئولیت تامین امنیت افغانستان در کل، از نیروهای ناتو به نیروهای افغان منتقل شود.

برنامه ای که موفقیت آن هنوز با سوالات زیادی روبرو است.

مطالب مرتبط