روزنامه های کابل: دوشنبه 27 جدی

ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان و تلاشها برای رفع مشکل کمبود سوخت در افغانستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ نوشته است که آمریکا از افغانستان خواسته است که تا سال 2012 میلادی، سی و هفت هزار سرباز تازه نفس را به ارتش و چهل هزار نفر دیگر را در صفوف پلیس این کشور جذب کند.

نویسنده چراغ به این باور است که آمریکا با بلند بردن کمی نیروهای امنیتی افغانستان، می خواهد زمینه را برای خروج سربازان خود از افغانستان فراهم کند، اما به نوشته روزنامه، تا زمانی که سلاح و تجهیزات لازم در اختیار این نیروها قرار داده نشود، افزایش تعداد نیروهای امنیتی دردی را دوا نخواهد کرد.

این روزنامه نوشته که با وجود صرف هزینه های بزرگ در جنگ افغانستان، هنوز نیروهای امنیتی این کشور به درستی تجهیز نشده اند و به باور نویسنده، آمریکا تا حالا تنها به فکر ایجاد "سیاهی لشکر" بوده است.

روزنامه ماندگار به بهانه بررسی اظهارات اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که از افزایش خشونتها در افغانستان در سال جاری میلادی خبر داده بود، وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان و برنامه های این کشور برای تامین صلح را ارزیابی کرده است.

این روزنامه نوشته که نیروهای امنیتی افغانستان از توانایی لازم برای تامین امنیت کشور به تنهایی برخوردار نشده اند.

نویسنده ماندگار افزوده که میزان فرار سربازان از ارتش و پلیس افغانستان بالا است و این مسئله روی کیفیت کل نیروهای امنیتی تاثیر می گذارد.

نویسنده افزوده که مقامات آمریکایی به جای پیش بینی افزایش خشونتها در افغانستان، طرحی را ارایه کنند که به تامین امنیت در این کشور بی انجامد و نیروهای امنیتی افغانستان براساس آن به شکل مناسب تجهیز شوند.

روزنامه راه نجات نوشته است که حقوق ماهوار نیروهای امنیتی افغانستان هنوز از سوی جامعه جهانی پرداخت می شود و این مسئله چالش اصلی سر راه تقویت این نیروها و ایجاد خودباوری در میان آنها است.

نویسنده راه نجات افزوده که قطع کمک های جامعه جهانی به افغانستان، به معنای فلج شدن نیروهای امنیتی این کشور خواهد بود.

این روزنامه از دولت افغانستان خواسته است تا راه های را برای تامین حقوق نیروهای امنیتی این کشور از منابع داخلی افغانستان جستجو کنند.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود از تلاشهای دولت افغانستان برای تامین مواد سوخت از آسیای میانه و روسیه استقبال کرده و نوشته که خریداری سوخت از کشورهای دیگر، در شرایطی که ایران تانکرهای مواد سوخت افغانستان را متوقف کرده، می تواند به پایین آمدن نرخ نفت در بازارهای افغانستان منجر شود.

این روزنامه نوشته که ایران قصد داشت با متوقف کردن تانکرهای سوخت افغانستان در مرزهای خود، وضعیت را به شکلی در افغانستان دشوار کند که حساسیت مردم نسبت به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان و دولت این کشور بیشتر شود.

اما نویسنده هشت صبح افزوده است که این کار ایران برعکس، واکنشهای مردمی افغانستان را در برابر ایران به همراه داشت.

مطالب مرتبط