روزنامه های کابل: چهارشنبه 29 جدی

اقدام تاجران افغان به قطع روابط تجاری با ایران و تلاشها برای تقویت همکاری های تجاری میان افغانستان و روسیه، از مسایل مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ تلاش افغانستان برای "رو آوردن" به روسیه برای برطرف کردن مشکل مواد سوخت در این کشور را مورد انتقاد قرار داده و نوشته که ایجاد چنین رابطه ای با روسیه، در درازمدت به سود افغانستان نخواهد بود.

نویسنده چراغ به این باور است که سیاست روسیه در قبال افغانستان، ظرف سالهای اخیر مشخص نبوده است و در بسیاری موارد به نوشته روزنامه، روسیه با افغانستان برخورد توام با "انتقام گیری" داشته است.

از این رو نویسنده چراغ ابراز نگرانی کرده که در دراز مدت، روسیه همکار صادقی برای تامین سوخت افغانستان نخواهد بود و این مشکل زمانی اوج خواهد گرفت که افغانستان رابطه تجاری خود را با کشورهای همسایه برهم زده باشد و روسیه نیز برای تحمیل خواسته های خود بر افغانستان، شرایط خریداری سوخت برای این کشور را دشوارتر کند.

روزنامه دولتی هیواد اما، تلاشهای افغانستان برای تقویت روابط با روسیه را گام نیکی برای آینده افغانستان دانسته و نوشته که مقامات دو کشور باید تلاش کنند صفحه جدیدی از مناسبات دوجانبه را میان یکی دیگر باز کنند.

این روزنامه نوشته که سفر قریب الوقوع حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به روسیه، در راستای برقراری این ارتباط، از اهمیت زیادی برخوردار است.

روزنامه راه نجات نوشته است که تصمیم ایران به متوقف کردن تانکرهای مواد سوخت افغانستان در مرزهای این کشور، دارای "انگیزه های سیاسی" است.

این روزنامه نوشته که اخیرا بحث ایجاد پایگاه های دایمی آمریکا در افغانستان مطرح بوده و این مسئله ایران را واداشته تا یکبار دیگر افغانستان و متحدان بین المللی آن را تحت فشار قرار دهد.

این فشار، به باور نویسنده راه نجات، اینبار در فصل سرما و با محدود کردن انتقال مواد سوخت به افغانستان صورت گرفته است تا مشکلات اجتماعی ناشی از کمبود سوخت در افغانستان بیشتر شود.

روزنامه هشت صبح به تصمیم اتاق تجارت و صنایع افغانستان به قطع روابط تجاری با ایران توجه کرده و نوشته که این تصمیم "پیامدهای منفی نخواهد داشت."

این روزنامه به اظهارات رئیس اتاق تجارت و صنایع اشاره کرده که گفته است با قطع واردات از ایران، توانایی افغانستان برای تولید این کالاها بیشتر شده و افغانستان به سوی خودکفایی پیش خواهد رفت.

نویسنده هشت صبح افزوده که بدنبال این اظهارات، سفیر ایران در کابل به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اطمینان داد که مشکل تانکرهای مواد سوخت در حال حل شدن است، اما نویسنده هشت صبح نوشته که با حل شدن این مشکل، افغانها "خاطراتی" را که از اقدام ایران به توقف تانکرهای سوخت در ذهن گرفته اند، فراموش نخواهند کرد.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود نوشته است که تصمیم تاجران افغان به قطع روابط تجاری با ایران، بیشتر از افغانستان به ایران ضرر می رساند.

این روزنامه به نقل از اتاق تجارت و صنایع افغانستان نوشته است که میزان صادرات افغانستان به ایران در سال، به پنجاه میلیون دلار می رسد، در حالی که واردات کالاهای تجارتی ایران به افغانستان، در سال حدود هشتصد میلیون دلار است.

نویسنده سرنوشت ابراز امیدواری کرده است که تحریم واردات کالاهای ایرانی به افغانستان، مقامات ایران را وادارد تا محدودیتها بر تجارت با افغانستان را برطرف کنند.

مطالب مرتبط