روزنامه های کابل: شنبه، ۲ دلو

جنجال ها بر سر تاریخ افتتاح مجلس افغانستان، موضوع اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

پیش از این به دستور حامد کرزی، رئیس جمهوری تاریخ افتتاح مجلس اول دلو/بهمن تعیین شده بود، ولی او اخیرا به درخواست دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی موافقت کرد که مجلس تا یک ماه دیگر گشایش نیابد.

اما نامزدهای برنده مجلس گفته اند که مراسم افتتاحیه مجلس را حتی بدون حضور رئیس جمهوری در روز یکشنبه، سوم دلو برگزار خواهند کرد. از سوی دیگر قرار است آقای کرزی با شماری از آنها امروز، شنبه، در همین مورد دیدار و گفتگو کند.

هشت صبح در تیتر اول خود به نقل از یونس قانونی، رئیس مجلس پیشین نوشته که تصمیم نمایندگان برای افتتاح مجلس در روز یکشنبه حتی بدون حضور رئیس جمهوری "برگشت ناپذیر" است.

به نوشته این روزنامه قانونی گفته: "حضور رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه وظیفه شان است و نه صلاحیت شان، این به این معنی نیست که اگر رئیس جمهوری نخواسته باشد جلسه را افتتاح کند، دیگر جلسه افتتاح نمی شود".

هشت صبح همچنین به نقل از محمد محقق، از دیگر نمایندگان مجلس نوشته که مجلس بر اساس تصمیم ۲۱۳ نامزد برنده مجلس افتتاح می شود و آقای محقق تاکید کرده که رئیس جمهوری هم به خواست این نمایندگان احترام کند.

روزنامه افغانستان جنجال ها بر سر افتتاج مجلس نمایندگان افغانستان را "بازی" خوانده و نوشته که موافقت حامد کرزی، رئیس جمهوری با تاخیر یک ماهه افتتاح مجلس، وضعیت سیاسی کشور را "آشفته" کرده و موج تازه ای از "رویارویی های سیاسی" را پدید آورده است.

به نظر نویسنده، قوه مجریه به رهبری آقای کرزی تلاش دارد که از تمامی امکانات برای "بدنام کردن" نمایندگان پارلمان استفاده کند و با "کشاندن مسائل انتخاباتی به نهادهای قضایی، پرونده سازی علیه برخی از نمایندگان و ایجاد شک و تردید در مورد سلامت انتخابات"، سلطه کامل خود بر قوه مقننه را تضمین کند.

سرمقاله نویس روزنامه افغانستان همچنین به این نظر است که حکومت تلاش دارد که مجلس را در وضعیتی قرار دهد که با دادن "امتیازات سیاسی و مادی" به اعضای آن، مجلس را زیر"سیطره" خود درآورد و آن را به "نهادی ناکارآمد و گوش به فرمان" تبدیل کند.

این روزنامه اعضای مجلس پیشین را نیز مقصر دانسته و نوشته که آنها نتوانستند جایگاه قانونی مجلس را در ساختار نظام سیاسی کشور تثبیت کنند، در بسیاری موراد "تسلیم مطلق" حکومت بودند و مواردی با حکومت در "تقابل ناشیانه" قرار گرفتند و این موضوع در کل باعث ایجاد بدبینی در باره مجلس شد.

ماندگار در مقاله ای نوشته که حامد کرزی پیش از سفر به روسیه و دیدارش با دمیتری مدودف، رئیس جمهوری آن کشور، "گلوله ای زهری و کشنده" به سوی پیکر نیمه جان قانون اساسی افغانستان حواله کرد و گشایش مجلس را به تاخیر انداخت.

نویسنده همچنین نوشته که تنها شخص آقای کرزی و حواریونش می فهمند که در پشت این "تاخیر بازی" نمایش دیگری نباشد؛ "صحنه های دراماتیک" نشان می دهد که کسی به کلافه سر درگم کشور توجهی ندارد و مشخص نیست که "سرنوشت تلخ" کشور در رهگذار "هزار توطئه" با چه وضعی به پایان می رسد.

ماندگار با لحن کنایه آمیزی افزوده که هنوز مشخص نیست که رئیس جمهوری در دیدار روز شنبه خود با نمایندگان پیروز مجلس بار دیگر "برگ دیگری" را به دست خواهد گرفت، اما به نظر نویسنده این موضوع مشخص است که حالا دیگر مردم کلافه شده و کاسه صبر شان به سر رسیده است.

راه نجات نوشته که تصمیم حامد کرزی برای تاخیر یک ماهه افتتاح مجلس نگرانی های ملی و بین المللی را به وجود آورده و هشدار داده که اگر تقابل دو نهاد مجریه و مقننه کشور همچنان به پیش برود، نگرانی پدید آمدن بحران در سطوح مختلف را در پی خواهد داشت.

روزنامه دیدار آقای کرزی با نمایندگان برنده مجلس را مایه امیدواری ندانسته و نوشته که تجربه نشان داده که افغانها در برابر یک دیگر کمتر انعطاف نشان می دهند. راه نجات تاکید کرده که رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس در این دیدار باید به خواست های مردم احترام کنند و بر اساس "وفاق ملی" به توافق نظر برسند.

به نظر راه نجات، در شرایط کنونی وحدت ملی نیاز اساسی کشور است و این نیاز نباید به خاطر "منافع اقوام" آسیب ببیند. به نوشته روزنامه، مردم هم به رئیس جمهوری و هم به نمایندگان مجلس با قبول خطر رای داده اند و حالا انتظار دارند که منتخبانشان منافع ملی را بر منافع شخص خود مقدم بدانند.

روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود نوشته که جنجالهای انتخاباتی حالا به مرحله پیچیده ای وارد شده و در عین حال نامزدهای برنده مجلس هم به دو دسته تقسیم شده اند. به نظر نویسنده دسته اول کسانی هستند که قصد افتتاح مجلس را در روز یکشنبه دارند و دسته دوم طرفدار افتتاح "غیرقانونی" مجلس نیستند.

روزنامه به این باور است که گشایش مجلس از "صلاحیت ها و وظایف" رئیس جهموری است و این موضوع بر اساس قانون کاملا واضح است.

سرنوشت تاکید کرده که دولت باید با کسانی که با قانون اساسی، تصمیم های دادگاه عالی و رئیس جمهوری "شوخی" می کنند و چنین کار بزرگی را به زور خود انجام می دهند، برخود جدی کند.