روزنامه های کابل: دوشنبه 4 دلو

جنجالها بر سر گشایش پارلمان افغانستان و سفر اخیر مقامات افغان به روسیه، مسایل عمده مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار از ادامه جنجالها در مورد گشایش پارلمان جدید افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته که اگر به این همه مشکل "راه حل مسالمت آمیزی" جستجو نشود، "عواقب ناگواری را به دنبال خواهد داشت."

این روزنامه از تاخیر در گشایش پارلمان انتقاد کرده و نوشته که آقای کرزی با این تاخیر، "بخش قانونگذاری و نظارت بر کارکردهای حکومت را به حال تعلیق گذاشته، در حالی که هیچ نهاد دیگری هم نیست که جای آن را پر کند."

نویسنده ماندگار به این باور است که تاخیر در گشایش پارلمان، خلاء بزرگی را در نظام افغانستان بوجود آورده که می تواند زیانبار باشد.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته است که "نگاه تاریخی" به جنجالهای انتخاباتی افغانستان نشان می دهد که این همه جنجال، ریشه در قدرت طلبی دارد و هر جناح تلاش می کند تا سهم بیشتری در قدرت داشته باشد.

این روزنامه نوشته که حرکت در این مسیر، نه دموکراتیک، بلکه تقویت "فرهنگ سیاسی – استبدادی" است.

اما نویسنده، سرمقاله خود را با دید خوشبینانه به وضعیت پایان داده و نوشته که پافشاری نمایندگان پارلمان بر خواسته های شان و موضعگیری رئیس جمهور کرزی در این رابطه، می تواند حکایت از این داشته باشد که "چیزی در حال تولد است، نظمی فرو می پاشد و نظم تازه ای هرچند با موانع و دشواری های بسیار، آهسته آهسته خود را نمایان می کند."

این روزنامه افزوده: "جدال حکومت و پارلمان هرچند ماهیت دموکراتیک ندارد، اما با توجه به اینکه هیچ کس حتی رئیس جمهور قدرت مطلق نیست، این جدالها می تواند نشان در راه بودن نوزاد دموکراسی باشد."

اما روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود نوشته است که "دموکراسی را با دموکراسی می توان یاد گرفت" و با این استدلال، تاکید کرده است که تنشهای اخیر میان حکومت و پارلمان جدید، به سود آینده دموکراسی در افغانستان نخواهد بود.

این روزنامه انتقاد کرده است که "متصدیان و مسولان امور... دموکراسی را به عنوان یک بازی سیاسی موسمی و مقطعی می شناسند."

هشت صبح افزوده که تاخیر در گشایش پارلمان، بی باوری را نسبت به نهادهای این کشور در میان مردم تقویت می کند و این مسئله پیامدهای ناگواری خواهد داشت.

نویسنده در پایان پرسیده: "آیا تقریبا پس از یک دهه، حالا از توان داشتن یک پارلمان هم عاجز هستیم؟"

روزنامه دولتی هیواد نوشته است که "افغانستان در حال عبور از یک مرحله حساس تاریخی است" که به نوشته روزنامه، تنها با "اتکا به منافع ملی افغانستان" می توان از آن موفق بیرون شد.

این روزنامه نوشته که ارزشها و منافع ملی افغانستان باید مهم تر از هر چیزی دیگری باشد، چون به نوشته روزنامه، هر گونه حرکتی در تضاد با این منافع، دستاوردهای افغانستان را نقش بر آب خواهد کرد.

روزنامه چراغ سفر هیات عالی رتبه دولت افغانستان به روسیه را "پر سر و صدا اما نا موفق" توصیف کرده و نوشته است که مقامات افغان، خلاف آنچه که انتظار می رفت، دستاورد قابل ملاحظه ای از این سفر نداشتند.

نویسنده چراغ افزوده که کل گفتگوهای دو جانبه میان مقامات افغان و روسیه، به "تعهدات" در زمینه تقویت همکاری میان دو کشور خلاصه شده و هیچ برنامه عملی در این زمینه ارایه نشده است.

این روزنامه افزوده که تنها عرصه ای که روسیه برای آن برنامه مشخصی ارایه کرده، همکاری با افغانستان در زمینه تقویت نیروهای مبارزه با مواد مخدر است که آن هم به نوشته روزنامه، به دلیل آسیب پذیری بازارهای روسیه از مواد مخدر افغانستان است.

روزنامه دولتی انیس اما این سفر را "پر دستاورد" خوانده و نوشته که "به هر پیمانه که به تاتیرات و ابعاد مختلف سفر اخیر رئیس جمهوری کشور به فدراتیف روسیه پرداخته شود، جا دارد."

مطالب مرتبط