از پارلمان جدید چی انتظار دارید؟

به دنبال جنجال بر سر ادعا های تقلب و تخلف در انتخابات پارلمانی ماه سنبلهء افغانستان، دومین پارلمان این کشور افتتاح شد.

انتخابات پارلمانی افغانستان، در ماه سنبله امسال برگزار شد و روند شمارش آرا و رسیدگی به شکایات، چند ماه طول کشید. پارلمان جدید در حالی به کار آغاز میکند که اکثر کاندیدان ِمعترض از نتایج انتخابات انتقاد نموده و یک محکمه اختصاصی نیز برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی به کارادامه میدهد.

با توجه به تجربه چند سال گذشته و حضور شمار زیادی از اعضای پارلمان قبلی در پارلمان جدید، این پارلمان چه کارهای را باید انجام دهد؟

اگر می خواهید در این برنامه نظر و پیشنهاد تانرا در این مورد ارایه کنید روز پنجشنبه در برنامه صدای شما به ما زنگ بزنید.

برای تماس با این برنامه به شماره 00442078360331 زنگ بزنید.

یا به شماره 00447786208888 اس ام اس یا پیامک بفرستید.

و یا هم به این نشانی به ما ایمل کنید : dari@bbc.co.uk