سنای افغانستان خواستار معرفی فوری اعضای انتصابی شد

حق نشر عکس BBC World Service

اعضای مجلس سنای افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور خواسته اند که اعضای انتصابی این مجلس را تا روز شنبه هفته آینده معرفی کند.

مجلس سنا می گوید که عدم معرفی سناتورهای انتصابی، باعث تاخیر در برگزاری انتخابات برای تشکیل هیات اداری این مجلس شده است.

سنای افغانستان ١٠٢ عضو دارد که از این جمله سی و چهار نفر آن اعضای انتصابی هستند و از سوی رئیس جمهوری معرفی شوند.

در افغانستان هر دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای ملی خوانده می شود و یکی از وظایف رئیس جمهوری افغانستان، افتتاح رسمی شورای ملی افغانستان است.

روز گذشته دومین شورای ملی افغانستان بعد از سقوط طالبان، از سوی حامد کرزی رسما افتتاح شد. درحالی که یک سوم اعضای مجلس سنا در آنجا حضور نداشتند تا در مراسم تحلیف شرکت کنند.

پنجاه در صد اعضای انتصابی مجلس سنا که از سوی رئیس جمهوری معرفی می شوند، باید زن باشند.

هنوز دفتر آقای کرزی روشن نکرده است که این افراد را چه زمانی معرفی خواهد کرد.

ترکیب مجلس سنای افغانستان

دو سوم دیگر اعضای مجلس نمایندگان، انتخابی هستند اما هیچ یک از آنها بصورت مستقیم به عنوان عضو مجلس سنا انتخاب نمی شوند، بلکه مطابق قانون اساسی افغانستان، اعضای شوراهای ولایتی منتخب هستند، شوراهای ولایتی هرکدام یک نفر را به سنا معرفی می کنند. البته کسی که از شورای ولایتی به سنا می آید بعد از برنده شدن در انتخاباتی است که در شورا برگزار می شود.

یک سوم دیگر سنا هم باید از میان اعضای شوراهای ولایتی، به سنا بیایند.

مشکل دیگر این است که در افغانستان هنوز شوراهای ولسوالی ها اصلا وجود ندارد و انتخابات آن برگزار نشده است. هنوز مشخص نیست که این ثلث از مجلس سنا از کجا خواهند آمد.

در دوره قبلی، به دلیل نبود شوراهای ولسوالی، دو سوم مجلس سنا از شوراهای ولایتی آمدند.

این بار هنوز مشخص نیست که آیا سنت قبلی تکرار خواهد شد یا روش جدیدی در پیش گرفته می شود.

مطالب مرتبط