روزنامه های کابل: یکشنبه ۱۰ دلو

بی نتیجه ماندن دو دور رای گیری برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود چانه زنی ها در داخل مجلس نمایندگان برای انتخابات رئیس این مجلس را بررسی کرده و نوشته که اعضای مجلس نمایندگان، در نخستین روزهای حضور شان در این نهاد، امتحان خود را به مردم دادند.

این روزنامه نوشته، افرادی که با انتقاد از برنامه های حکومت افغانستان، رای مردم را بدست آورده و موفق به ورود به مجلس شدند، در نخستین روزها در انتخاب رئیس مجلس نمایندگان، از نامزدی حمایت کردند که مورد قبول ریاست جمهوری است.

نویسنده افغانستان به این باور است که حکومت خلاف آنچه که قبلا انتظار می رفت، "دست کوتاهی" در پارلمان جدید ندارد و "تاثیر گذاری حکومت بر پارلمان بیش از آن چیزی است که در ابتدا گمان می رفت."

روزنامه هشت صبح، انتخابات رئیس مجلس نمایندگان را "اولین آزمون" پارلمان جدید خوانده و نوشته که انتخاب رئیس مجلس، این را نشان خواهد داد که مجلس نمایندگان چه راهی را می خواهد در پنج سال آینده در پیش داشته باشد.

این روزنامه نوشته که یونس قانونی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، در اظهارات خود تاکید بیشتر بر "ایجاد تغییر" در زندگی مردم کرده، در حالی که رقیب او، رسول سیاف، گفته است که باید در مورد سرنوشت افغانستان پس از سال 2014 که نیروهای خارجی این کشور را ترک خواهند کرد، تصمیم گرفته شود.

روزنامه راه نجات نوشته است که "اصول وظایف داخلی" مجلس نمایندگان افغانستان ناقص است چون پیش بینی نکرده است که اگر انتخابات رئیس مجلس در دو دور به نتیجه نرسید، چه اتفاق خواهد افتاد.

این روزنامه نوشته که "اصول وظایف داخلی" در این رابطه ساکت است و نگفته که آیا عین نامزدها اجازه دارند در دور سوم نیز با هم رقابت کنند، یا افراد جدیدی خود را نامزد ریاست مجلس کنند.

راه نجات افزوده که این مشکل قانونی باید قبل از برگزاری انتخابات رئیس مجلس حل می شد.

روزنامه ماندگار نوشته که ادامه جنجال بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان، "وقت کشی" است و مانع از کارهای اساسی در پارلمان می شود.

این روزنامه نوشته که اعضای مجلس نمایندگان، پس از این همه تاخیر که در افتتاح پارلمان صورت گرفت، حالا نباید برای انتخابات داخلی مجلس نیز این همه وقت تلف کنند.

ماندگار افزوده که ادامه این وضعیت، "ناامید کننده و فاجعه آمیز" خواهد بود.

روزنامه چراغ نوشته است که مبارزات در داخل مجلس نمایندگان برای انتخاب رئیس مجلس، برای مردم افغانستان که هر روز با نا امنی و حملات انتحاری روبرو هستند، معنایی ندارد.

این روزنامه نوشته که مردم جنجالها در داخل پارلمان را با بی میلی دنبال می کنند چون می دانند که نتیجه آن هر چه باشد تاثیری بر زندگی شان نخواهد داشت.

مطالب مرتبط