روزنامه های کابل: دوشنبه 11 دلو

ادامه جنجالها در مجلس نمایندگان افغانستان بر سر انتخاب رئیس، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار، منتقد حکومت، در سرمقاله خود نوشته است که حکومت افغانستان در جنجالی شدن انتخابات رئیس مجلس نمایندگان نقش داشته است.

این روزنامه نوشته که حکومت از یک پارلمان "نیرومند و قوی به شدت هراس دارد" و از این رو می خواهد با "مداخله" در امور آن، "ایجاد چند دستگی" کند.

نویسنده ماندگار افزوده که پارلمان افغانستان این بار، با چالشهای بیشتری نسبت به دور قبلی روبرو هستند و باید با این چالشها، با هوشیاری برخورد کنند.

روزنامه راه نجات نوشته است که تاخیر در انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، چیزی "خلاف انتظار مردم" بوده است.

این روزنامه نوشته که مردم افغانستان به نمایندگان شان رای دادند تا به امور مهم کشوری رسیدگی کنند ولی حالا اعضای مجلس نمایندگان، درگیر بحثهای طولانی در مورد انتخاب رئیس هستند، بدون اینکه دستاوردی داشته باشند.

روزنامه هشت صبح ابراز نگرانی کرده و نوشته که به نظر می رسد انتخاب رئیس مجلس نمایندگان به این زودی ها صورت نخواهد گرفت.

نویسنده هشت صبح باور دارد که مسئله انتخابات در داخل مجلس نمایندگان، رنگ "قومی، سیاسی و جناحی" به خود گرفته است و این مسئله باعث ناکامی مجلس نمایندگان در انتخاب رئیس می شود.

این روزنامه افزوده که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، نباید در برابر آینده پارلمان افغانستان خوشبین بود.

روزنامه سرنوشت به مشکل ادامه نا امنی در افغانستان پرداخته و نوشته که یکی از روش های "خطرناک" که از سوی شورشیان مسلح استفاده می شود، هدف قرار دادن بزرگان قومی است.

این روزنامه نوشته که در ساختارهای اجتماعی افغانستان، سران قومی نقش مهم و تعیین کننده ای در نظم و ثبات جوامع شان دارند و از این رو، کشتن این افراد به معنای پاشیدن نظام یک قوم است.

نویسنده سرنوشت افزوده که "دشمنان افغانستان" با استفاده از این روش، در پی ایجاد بی نظمی در افغانستان هستند تا خود از آن سود ببرند.

مطالب مرتبط