امتحان کانکور و دشواری های رسیدن به تحصیلات عالی

امتحان کانکور برای وردو به نهاد های تحصیلات عالی در افغانستان جریان دارد. امتحان کانکور در بسیاری از ولایات سپری شده اما در کابل هنوز ادامه دارد.

بر اساس آمار رسمی، امسال قرار است بیشتر از۶۰ هزار تن از فارغان لیسه ها به دانشگاها و نهاد های عالی تحصیلی در افغانستان جذب شوند، درحالیکه تعداد دواطلبان ورود به دانشگاه ها و نهاد های تحصیلات عالی دو برابر آن است.

برای کسانی که از ورود به دانشگاه ها باز می مانند، برنامه ای وجود دارد؟

آیا شرط اصلی برای کاریابی در افغانستان، مدارک تحصیلات عالی است؟

دشواری های ناشی از امتحان کانکور در افغانستان چیست؟

جوانان در مناطق جنگ زده و نا آرام این کشور برای رسیدن به دانشگاه با دشواریهایی مواجه اند؟

مشکلات در برابر راه یافتن دختران به موسسات عالی در مناطق ناآرام چیست و حکومت باید چه اقداماتی را برای حل این مشکلات بردارد؟

در برنامه روز پنجشنبه صدای شما عبدالعظیم نوربخش رئیس نشرات و مطبوعات وزرات تحصیلات عالی و سخنگوی این وزارت، به نگرانی ها موجود در این زمینه پاسخ خواهد داد.

اگر می خواهید در این برنامه نظر و پیشنهادی داشته باشید، روز پنجشنبه در برنامه صدای شما به ما زنگ بزنید.

برای تماس با این برنامه به شماره 00442078360331 زنگ بزنید.

یا به شماره 00447786208888 اس ام اس یا پیامک بفرستید.

و یا هم به این نشانی به ما ایمل کنید: dari@bbc.co.uk