بحث‌های بی نتیجه مجلس افغانستان در مورد تعیین رئیس

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption انتخاب رئیس مجلس نمایندگان به یک موضوع جنجالی تبدیل شده است

نشست مجلس نمایندگان افغانستان در مورد تعیین روشی برای انتخاب رئیس این مجلس، یک بار دیگر بدون نتیجه پایان یافت.

بدنبال آنکه هیچ یک از نامزدهای کرسی ریاست مجلس نمایندگان، در چهار دوره انتخابات در هفته گذشته نتوانستند آرای لازم پنجاه به علاوه یک برای انتخاب در این پست را بدست بیاورند، قرار شد مجلس نمایندگان افغانستان این بحث را در نشست امروز، شنبه (16 قوس / بهمن) ادامه دهد.

اما پس از بحث های طولانی در این رابطه، این مجلس نتوانست از جمع نظریات موجود یکی را انتخاب و روی آن توافق کند.

این نظریات شامل تعدیل قانون اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، ارجاع این بحث به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یا ادامه انتخابات با چهره های جدید می شود.

بخشی از اعضای مجلس نمایندگان تاکید می کنند که قانون اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان که بر دریافت پنجاه به علاوه یک آرا برای انتخاب به حیث رئیس مجلس نمایندگان حکم می کند، باید تعدیل شود تا فردی که بیشترین آرا را بدست می آورد، بدون توجه به (پنجاه به علاوه یک) به عنوان رئیس انتخاب شود.

اما بخش دیگر مجلس پافشاری دارد که این قانون تعدیل نشود و به جای آن، انتخابات با چهره های جدید برگزار شود تا زمانی که یکی از این نامزدها بتواند آرای مورد نظر را بدست آورد، در حالی که بخش دیگر اعضای مجلس می گویند، برای حل این جنجال نیاز است تا از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشورت گرفته شود.

در انتخابات هفته گذشته برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، کاربرد تعداد زیاد آرای سفید از مشکلات جدی بوده است.

میزان بالای آرای سفید، در چندین مورد تا حالا مانع از اختصاص یافتن پنجاه به علاوه یک آرا به یکی از نامزدها شده است و رسیدگی به این مشکل نیز از بحث های دیگر مجلس نمایندگان است.

برخی از اعضای مجلس پیشنهاد کرده اند که آرای سفید باید به عنوان "غیرحاضر" پنداشته شود که این نظر با مخالفت شدید بخش دیگر از مجلس روبرو شده است.

با وجود همه این بحث‌ها، جلسه روز شنبه مجلس نمایندگان، بدون نتیجه مشخصی پایان یافت و انتظار می رود این بحث‌ها در جلسه فردا (یکشنبه) یک بار دیگر تکرار شود.

از زمان افتتاح مجلس نمایندگان افغانستان تا امروز حدود ده روز سپری می شود و تعیین رئیس برای این مجلس، از نخستین وظایف اعضای آن بوده است.

منتقدان می گویند، در شرایطی که افتتاح پارلمان در آغاز نیز با تاخیر روبرو بود، اعضای مجلس نمایندگان باید برای پایان دادن به مسایل داخلی مجلس، شتاب بیشتری بکار گیرند تا فرصت داشته باشند به کارهای اصلی شان، از جمله بحث روی قوانین و بررسی صلاحیت کاری وزرای کابینه آقای کرزی، رسیدگی کنند.

مطالب مرتبط