روزنامه های کابل: شنبه ۱۶ دلو

درگیری مرزی میان نیروهای افغانستان و پاکستان، سفر رئیس جمهور کرزی به هند و ادامه جنجال بر سر تعیین رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، از مسائل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به درگیری اخیر مرزی میان نیروهای افغان و پاکستانی پرداخته و از آنچه که "حمله پاکستان به خاک افغانستان" خوانده، به شدت انتقاد کرده است.

این روزنامه خبر داده که پس از درگیری روز چهارشنبه در منطقه گربز، یک بار دیگر نیز نیروهای پاکستانی با سربازان افغان درگیر شده اند که این بار تلفاتی به همراه نداشته است.

نویسنده هشت صبح به اظهارات اخیر یک فرمانده ارشد آمریکایی توجه کرده که گفته بود آمریکا حتی بدون همکاری پاکستان نیز قادر است در افغانستان پیروز شود و نویسنده افزوده که حملات اخیر مرزی، در حقیقت جوابی به این اظهارات است.

این روزنامه افزوده که پاکستان می خواهد به آمریکا بفهماند که از هر راه ممکن می تواند در تامین امنیت و یا بی ثباتی افغانستان نقش داشته باشد و این نقش باید از سوی آمریکا جدی گرفته شود.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود به ادامه جنجالها بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان پرداخته و نوشته که اگر چه با افتتاح پارلمان از سوی رئیس جمهور به یک مشکل پایان داده شد، حالا با ادامه جنجالها در مورد ریاست مجلس نمایندگان، صفحه جدیدی از مشکلات گشوده شده است.

این روزنامه منتقد حکومت ادعا کرده که حکومت افغانستان در دامن زدن به این وضعیت دست داشته است، چون حلقاتی در حکومت نمی خواهند تا قبل از پایان تحقیقات دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، کارهای مجلس نمایندگان سر و سامان بگیرد.

ماندگار به اقدام اخیر دادگاه ویژه به جلب سه عضو مجلس نمایندگان اشاره کرده و نوشته که این "نخستین شمشیر" دادگاه ویژه - اما نه آخرین - به روی مجلس نمایندگان بود.

روزنامه افغانستان نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته که مجلس نمایندگان افغانستان در زمینه انتخاب رئیس خود، با "آزمون دشواری" روبرو شده است.

این روزنامه نوشته که باید منتظر ماند و دید که برخورد مجلس نمایندگان با قانون اصول وظایف داخلی چه خواهد بود، این برخورد هر چه باشد، آینده مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد.

روزنامه افغانستان نوشته است که تصمیم گیری در مورد رای سفید باید با دقت زیاد انجام شود چون این تصمیم گیری در آینده رای گیری ها در مجلس نیز تاثیر خواهد داشت.

نویسنده پیشنهاد کرده که تعدیل در قانون اصول وظایف داخلی، شاید بهترین راه برای حل این مشکل باشد.

روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد، به بهانه سفر اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به هند، به مناسبات میان دو کشور پرداخته اند.

روزنامه اصلاح نوشته که روابط دوستانه میان افغانستان و هند، به نفع هر دو کشور است.

این روزنامه به ویژه به افغانستان توجه کرده و نوشته که پس از سالها جنگ در افغانستان، این کشور به حمایت و همکاری کشورهای جهان به ویژه همسایه های خود نیاز دارد.

نویسنده اصلاح همچنین به وضعیت امنیتی افغانستان اشاره کرده و نوشته که هند می تواند نقش مهمی را در تامین امنیت در افغانستان بازی کند.

هیواد نیز نوشته است که "به کمک های هند در زمینه بازسازی افغانستان باید با دیده قدر نگریسته شود."