روزنامه های کابل: یکشنبه ۱۷ دلو

تلاشها برای تقویت "ملیشه سازی" در افغانستان و ادامه جنجالها در مجلس نمایندگان افغانستان از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار از طرح "ملیشه سازی" برای مبارزه با شورشیان در افغانستان انتقاد کرده و نوشته که این طرح، زمینه را برای نا امنی های بیشتر فراهم خواهد کرد.

نویسنده ماندگار نوشته که هیچ تضمینی وجود ندارد که این ملیشه های قومی که امروز به طرفداری از حکومت می جنگند، فردا تغییر جهت داده و در حمایت از شورشیان به نا امنی های بیشتر در افغانستان دامن بزنند.

این روزنامه باور دارد که آمریکا و ناتو به این دلیل از "ملیشه سازی" در افغانستان حمایت می کنند که می خواهند بار مسئولیت از شانه های نیروهای خارجی کاسته شود، اما به نوشته روزنامه، این طرح می تواند نتایج معکوس داشته باشد.

روزنامه ویسا نیز به همین مسئله پرداخته و نوشته که ملیشه سازی، "طرح خائنانه" برای افغانستان است.

این روزنامه نوشته که مردم افغانستان شبه نظامیانی را که از سوی ناتو مسلح شده اند، در بسیاری موارد به دزدی و قتل متهم می کنند و اگر از این وضعیت جلوگیری نشود، آینده امنیت افغانستان وخیم تر خواهد شد.

روزنامه افغانستان به جنجالها بر سر تعیین رئیس مجلس نمایندگان افغانستان پرداخته و در سرمقاله خود زیر عنوان "بازی با قانون" حلقاتی در حکومت افغانستان را متهم به قانون شکنی کرده است.

این روزنامه نوشته که روند انتخابات پارلمانی افغانستان، از آغاز با سلیقه حکومت برابر نبود و عدم راهیابی نمایندگان مورد نظر حکومت به پارلمان، از همان اول اسباب ناراحتی حکومت را فراهم کرده بود.

نویسنده افغانستان افزوده که تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی و بعد تاخیر در افتتاح پارلمان از سوی رئیس جمهوری و انتقادهایی که در مورد برگزاری انتخابات در ولایت غزنی از سوی رئیس جمهور کرزی مطرح شد، همه این را می رساند که حکومت از پارلمان جدید راضی نیست.

این روزنامه ادعا کرده که تلاشهای حکومت برای نفوذ در پارلمان هنوز نیز ادامه دارد و با مختل کردن روند انتخابات برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان، می خواهد به این وضعیت ادامه بدهد.

روزنامه هشت صبح ادامه جنجالها در مجلس نمایندگان را "دور باطل" خوانده و افزوده که این وضعیت "به جز دلسردی مردم و بی اعتباری پارلمان نتیجه ای ندارد."

این روزنامه نوشته که مردم افغانستان نگران وضعیت موجود در پارلمان هستند و می پرسند که مجلس نمایندگان در صورتی که نمی تواند برای خود یک رئیس انتخاب کند، چگونه برای مشکلات گسترده ای که در افغانستان با آن روبروست، راه حل جستجو خواهد کرد.

مطالب مرتبط