درآمدی بر فرهنگ واژگانی فارسی دری

دست اندرکاران دانشنامه بزرگ ادب فارسی در ایران، که در آن به تاریخ ادبیات فارسی در افغانستان، آسیای میانه و هند نیز به تفصیل پرداخته شده، از مدتی پیش گردآوری فرهنگ واژگانی فارسی دری را روی دست گرفته اند، و تاکنون هزاران واژه گردآورد شده است.

در این مجله رادیویی در بحثی با شرکت دکتر حسن انوشه، گردآورنده این اثر که مسئولیت تدوین دانشنامه بزرگ ادب فارسی در ایران را نیز بر عهده دارد، و حمزه واعظی پژوهشگر و از همکاران پیشین این دانشنامه به جنبه های گوناگون کار فرهنگ نویسی در افغانستان پرداخته ایم.

آقای انوشه می گوید با توجه به این که در سالهای اخیر صدها کتاب از اهالی قلم افغانستان در ایران به نشر رسیده و این آثار مخاطبان ایرانی بسیاری یافته اند، تصمیم به تهیه این واژه نامه گرفته تا تفاوتهای واژگانی در قلمرو زبان فارسی در آن بازتاب یابد. به گفته وی، حدود 5 هزار واژه در این مجموعه گردآوری شده و برای هر مدخل از دست کم سه منبع در زبان فارسی استفاده شده است.

به گفته آقای واعظی تلاش اخیر ستودنی است و در افغانستان کاری پیوسته و وارسته به این ابعاد در عرصه تهیه واژه نامه صورت نگرفته است. آقای واعظی معتقد است که پیش از این نیز با تهیه بخش افغانستان دانشنامه ادبی فارسی گامی بی مانند در عرصه معرفی ادبیات و فرهنگ افغانستان برداشته شده است.

در ادامه مجله گفتگویی داریم درباره یک مجموعه مستند که اخیراً در تلویزیون بریتانیا درباره زندگی در افغانستان به نمایش درآمده است. تهیه کنندگان این مجموعه می گویند، می خواهند ورای جنگ و سیاست، زندگی مردم عادی افغانستان، عشقها و دشواریهای واقعی آنان را برای مردم دیگر نقاط جهان به نمایش بگذارند.

صبور برادلی شهروند استرالیا دست اندر کار این مستندگونه است و طی ماهها کار برای تهیه این برنامه در افغانستان فارسی را نیز اندکی آموخته است. او گفت که در پایان یک ماجرای عشقی ناموفق در سفر به کابل، شیفته سرزمین و مردم افغانستان شده و خواسته است با ارائه این سریال مستند، تصویر متفاوتی از افغانستان برای دیگر کشورها ارائه کند.

در این مجله همچنین از فیلم مستند «بازگشت از دوزخ» مطلبی داریم که جایزه برتر سینمای جهان را در جشنواره فیم ساندنس در کانادا از آن خود کرد. فیلمی که به گفته برخی از کارشناسان سینما، چهره واقعی جنگ در افغانستان را به نمایش می گذارد.

در پایان مجله گزارشی داریم از غزنی در مرکز افغانستان که اخیراً شاهد توقف انتشار حدود بیست نشریه بوده است. گفته می شود که عدم همکاری مقامات دولتی و کمبود منابع مالی از دلایل اصلی توقف نشر شمار چشمگیری هفته نامه، مجله و گاهنامه در این شهر بوده است.

کاهش فعالیتهای نشراتی در حالی روی می دهد حالی صورت می گیرد که شهر تاریخی غزنی برای استقبال از عنوان نامزدی پایتخت تمدن اسلامی برای سال 2013 آماده می شود.