٧٤٠ کودک در سال گذشته در افغانستان کشته شده اند

یک سازمان موسوم به نظارت بر حقوق در افغانستان یاARM می گوید در سال گذشته میلادی ٧٤٠ کودک بر اثر خشونت در افغانستان کشته شده اند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی این سازمان، در سال ٢٠١٠ میلادی به طور متوسط روزانه دو کودک جان خود را از دست داده اند. در گزارش سالانه این سازمان آمده که سی درصد تلفات غیرنظامیان در سال گذشته کودک بوده اند. این درحالی است که دولت افغانستان، نیروهای بین المللی مستقر در این کشور و همچنین گروه های مسلح مخالف دولت، حفاظت از جان غیر نظامیان را از اولیت های خود می خوانند. گزارش این سازمان نشان می دهد که عامل ٦٤ درصد از مرگ کودکان گروه های مسلح مخالف دولت بوده اند که با حملات انتحاری، بمبگذاری های کنار جاده و در مواردی هم درگیری های مسلحانه با نیروهای افغان و خارجی سبب مرگ کودکان افغان شده اند.

در این گزارش آمده است هفده درصد کودکان توسط نیروهای امریکایی و ناتو کشته شده اند. افزون بر این نیروهای محلی طرفدار دولت سبب تلفات چهار درصد کودکان خوانده شده اند. در گزارش سازمان نظارت بر حقوق برخی از ولایات جنوبی و شرقی به ویژه قندهار و هلمند در جنوب، کنر در شرق و قندوز در شمال افغانستان خطرناک ترین مناطق برای کودکان خوانده شده اما در این گزارش آمده است که در دیگر ولایات نیز کودکان قربانی خشونت های مسلحانه شده اند. در این گزارش از بامیان و پنجشیر به عنوان مصون ترین ولایات برای کودکان نامبرده شده است. در گزارش این سازمان آمده است که هر چند میزان آسیب پذیری کودکان ناشی از خشونت های مسلحانه هنوز بالا است، اما تلفات کودکان بر اثر خشونت های مسلحانه در مقایسه با سال ٢٠٠٩ کاهش یافته است.

براساس گزارش این سازمان در سال ٢٠٠٩ میلادی ١٠٥٠ کودک بر اثر خشونت ها جان خود را از دست دادند.

اگرچه براساس این گزارش آمار تلفات کودکان در سال گذشته نسبت به سال ٢٠٠٩ میلادی کاهش یافته اما بر اساس گزارشی که همین سازمان در هفته گذشته منتشر کرد، آمار تلفات غیر نظامیان در کل در سال ٢٠١٠ نسبت به سال ٢٠٠٩ بیشتر بوده است.

سازمانهای بین المللی همه ساله گزارشهایی را در مورد میزان تلفات غیرنظامیان در افغانستان منتشر می کنند و بعد از سال ٢٠٠٥ میلادی همه این گزارشها نشان می دهد که تلفات غیر نظامیان هرسال نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

در کنار افزایش تلفات غیر نظامیان، تلفات نیروهای خارجی و همچنین نیروهای امنیتی افغانستان نیز در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.

مشکلات کودکان افغانستان تنها خشونت های ناشی از جنگ نیست، خشونت های خانوادگی، استخدام آنها در گروه های مسلح غیر قانونی، بیماریهای واگیر نیز آنها را تهدید می کند.

مطالب مرتبط