مجلس افغانستان به انحلال دادگاه ویژه انتخابات رای داد

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption مجلس نمایندگان از رئیس جمهور خواست تا دادگاه ویژه را لغو کند

مجلس نمایندگان افغانستان ادامه کار دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را غیرقانونی اعلام کرده و رسما خواستار انحلال آن شده است.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که رئیس موقت مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد که این دادگاه در نظر دارد حدود هشتاد و سه نفر از اعضای مجلس نمایندگان را به اتهام دست داشتن در تقلب های انتخاباتی از مجلس بیرون کند.

دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی به دستور حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان ایجاد شده و وظیفه دارد تا به ادعاهایی که در مورد بروز تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور وجود دارد رسیدگی کند.

ایجاد این دادگاه از همان آغاز با مخالفت کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان روبرو بود و علاوه بر این، برندگان انتخابات پارلمانی نیز با تشکیل این دادگاه مخالفت کردند.

در همین حال، مجلس نمایندگان افغانستان در چهارمین انتخابات نیز نتوانست رئیس خود را انتخاب کند و قرار شد بحثها در مورد ادامه انتخابات با چهره های جدید و یا تعدیل قانون اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان ادامه پیدا کند.

'غیرقانونی و مردود'

در مصوبه ای که مجلس نمایندگان افغانستان در نشست روز شنبه، 23 دلو / بهمن ترتیب داد آمده است که "ایجاد این دادگاه خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات بوده و هر گونه فیصله آن در مورد نتایج انتخابات غیرقانونی و مردود است."

این مصوبه همچنین از حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خواسته است که با حمایت از فیصله مجلس نمایندگان "به کشمکش های سیاسی نقطه پایان گذاشته" و به لغو این دادگاه اقدام کند.

مجلس نمایندگان افغانستان در این مصوبه در عین حال تاکید کرده است که موارد جرمی در رابطه به انتخابات پارلمانی افغانستان، می تواند از طریق مراجع قانونی کشور بررسی شود.

درخواست لغو دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی در گذشته نیز مطرح شده بود اما این نخستین بار است که این درخواست در چارچوب یک مصوبه رسما از سوی مجلس نمایندگان مطرح می شود.

هنوز روشن نیست که جواب ریاست جمهوری به این درخواست چه خواهد بود اما درخواست های که در گذشته در این رابطه صورت گرفته، با جواب رد رئیس جمهور روبرو شده است.

آقای کرزی تاکید دارد که برای رسیدگی سریع به شکایات مربوط به انتخابات، موجودیت این دادگاه حتمی است اما منتقدان این تصمیم می گویند که قانون اساسی افغانستان تشکیل چنین مرجعی را برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی پیش بینی نکرده است.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اخیرا به درخواست این دادگاه، افتتاح مجلس نمایندگان را تا یک ماه به تاخیر انداخت اما در پی جلسات پی هم اعضای مجلس نمایندگان با رئیس جمهور، آقای کرزی تصمیم گرفت تا مجلس را افتتاح کند اما درخواست لغو دادگاه ویژه را نپذیرفت.

دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، نتایج کار خود را هنوز اعلام نکرده است اما اخیرا گزارشهایی وجود داشته است مبنی بر اینکه شماری از اعضای مجلس نمایندگان برای بررسی ادعاهای تقلب به این دادگاه احضار شده اند.

مطالب مرتبط