روزنامه های کابل: شنبه 23 دلو

گزارشها در مورد ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان موضوع اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار به گزارشهای اخیر در مورد قصد آمریکا به ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان پرداخته و نوشته که رئیس جمهور کرزی در آستانه امضای پیمان جدیدی با آمریکا است.

این روزنامه نوشته که اگر چه آقای کرزی تاکید کرده است که جزئیات این پیمان از سوی نهادهای ملی افغانستان نهایی خواهد شد، اما نویسنده پرسیده که آیا واقعا باید منتظر بود که رئیس جمهور جزئیات تفاهمات خود را با آمریکا در اختیار مردم قرار دهد؟

روزنامه سرنوشت نوشته است که تصمیم آمریکا به ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان، در راستای منافع منطقه ای آمریکا صورت خواهد گرفت و طرح این مسئله که این پایگاه افغانستان در برابر مداخلات همسایه ها مصون نگه می دارد، به باور نویسنده تنها یک بهانه است.

نویسنده سرنوشت پرسیده که اگر قرار است حضور آمریکا در افغانستان منجر به قطع مداخلات کشورهای همسایه در امور این کشور شود، چگونه است که در جریان حدود 9 سال حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان این گونه مداخلات قطع نشد؟

این روزنامه افزوده که حضور دائمی آمریکا در افغانستان شاید هم نتیجه برعکس داده و باعث شود که مداخلات همسایه ها در امور افغانستان بیشتر از این شود.

روزنامه سروش ملت نیز در مطلب مفصلی به بررسی این مسئله پرداخته و پرسیده که دهها هزار سرباز بین المللی در ظرف نه سال گذشته نتوانستند ریشه های طالبان و القاعده را از بین ببرند، پس چگونه می توان امیدوار بود که چند پایگاه آمریکا می تواند این ماموریت را به پایان برساند؟

این روزنامه نوشته که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به کشورهای همسایه اطمینان می دهد که نباید از ایجاد این پایگاه ها نگران باشند، اما نویسنده افزوده که چطور ممکن است ایران و روسیه از حضور پایگاه های دائمی آمریکا در شمال افغانستان نگران نباشند، در حالی که به باور نویسنده "لانه های تروریستی در جنوب و شرق و در خاک پاکستان است."

روزنامه دولتی انیس به جنجالها در زمینه انتخاب رئیس مجلس نمایندگان پرداخته و نوشته که مردم افغانستان انتظار دارند این جنجالها به زودترین فرصت حل شود.

این روزنامه افزوده که بی سرنوشتی در انتخابات رئیس مجلس نمایندگان باعث شده که بسیاری از کارهای مربوط به پارلمان با تاخیر روبرو شود و این مسئله تاثیر مستقیم بر مردم داشته است.