مجلس افغانستان برای انتخاب رئیس، کمیسیون تشکیل داد

مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان افغانستان تصمیم گیری در مورد چگونگی حل مشکل موجود در رابطه به انتخاب رئیس این مجلس را به یک کمیسیون ویژه واگذار کرده است.

این کمیسیون که در ترکیب آن یک الی دو نفر از نمایندگان هر ولایت شامل است، وظیفه دارد تا نظریات موجود در مورد چگونگی برگزاری انتخابات رئیس مجلس نمایندگان را ارزیابی کرده و یک راه حل برای آن پیشنهاد کند.

راه حل این کمیسیون بعدا به رای عمومی گذاشته خواهد شد.

رئیس موقت مجلس نمایندگان پس از تشکیل این کمیسیون گفت: "از کمیسیون تقاضا داریم تا یک طرح بسیار قوی، پخته و قابل قبول تدوین کرده و امیدوار هستیم روز شنبه، ساعت نه صبح، این طرح پیشنهادی را به پیشگاه وکلای محترم برای رای گیری تقدیم کند."

یکی از مواردی که این کمیسیون احتمالا در مورد آن بحث خواهد کرد، مساله تعدیل اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان است.

براساس اصول داخلی مجلس کسی می تواند رئیس مجلس نمایندگان شود که پنجاه درصد کل آراء به علاوه یک رای را از آن خود کند.

مجلس نمایندگان افغانستان در نزدیک به بیست روزی که افتتاح آن می گذرد، نتوانسته رئیس خود را انتخاب کند و دلیل اصلی آن، استفاده دهها رای سفید در انتخابات از سوی اعضای مجلس نمایندگان بوده است.

این مجلس در روزهای اخیر، چهار بار برای تعیین رئیس انتخابات برگزار کرد اما هیچ یک از نامزدها نتوانستند پنجاه درصد به علاوه یک رای را که برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان الزامی است، کسپ کنند.

در روزهای اخیر، ادعاهایی از سوی برخی اعضای مجلس نمایندگان مطرح شد در مورد اینکه برخی از حلقات عمدا تلاش دارند تا مانع انتخاب رئیس مجلس نمایندگان شوند و به ترتیب کار این مجلس را به تاخیر اندازند.

این اتهام ها هم متوجه نمایندگان طرفدار حکومت است و هم متوجه نمایندگانی که گفته می شود به جناح اپوزیسیون تمایل دارند.

دومین مجلس نمایندگان افغانستان پس از سقوط طالبان، تقریبا دوماه با تاخیر افتتاح شد و در سه هفته گذشته هم اعضای آن فقط درگیر انتخاب رئیس برای این مجلس بوده اند.

مطالب مرتبط