بن بست انتخاب رئیس مجلس نمایندگان چگونه حل شود؟

بن بست درانتخاب رئیس مجلس نمایندگان چگونه حل شود؟

درحالیکه بیش ازبیست روز ازافتتاح مجلس نمایندگان افغانستان می گذرد، مجلس هنوز موفق نشده است که رئیس خود را انتخاب کند. پس از چهار بار انتخابات، هیچ نامزدی نتوانست آرای لازم ِ پنجاه به علاوه یک درصد برای بدست آوردن ریاست مجلس را کسب کند.

اکنون مجلس نمایندگان افغانستان تصمیم گیری در مورد چگونگی حل مشکل موجود در رابطه به انتخاب رئیس خود را به یک کمیسیون ویژه واگذار کرده است.

همزمان با این بن بست انتقادها در مورد تاخیر در انتخاب رئیس مجلس نمایندگان درمحافل سیاسی و رسانه ای افغانستان بالا گرفته است.

شماری از ناظران، مجلس نمایندگان را در این مسئله مقصر می دانند، اما برخی دیگر ادعا می کنند که حلقاتی در داخل حکومت در این مسئله نقش دارند، اتهامی که حکومت آن را رد می کند.

یکی از پیشنهاد ها برای خروج از این بست این است که اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان تغییر کند تا این شرط، که رئیس مجلس باید پنجاه به علاوه یک درصد آرا را بدست آورد، برطرف شود.

شما چه فکر می کنید، چه راهی را مجلس برای بیرون رفت ازاین بن بست باید درپیش گیرد؟

به نظر شما، چهار دور انتخابات برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، نشانه از مشق دموکراسی است یا سوء استفاده از دموکراسی؟

پیامدهای تأخیر در انتخاب رئیس مجلس نمایندگان را برای روند دولت سازی و کارحکومت در افغانستان چگونه می بینید؟

سوال و نظر خود را می توانید شام پنجشنبه با تماس به شماره ذیل در برنامه صدای شما با ما شریک کنید.

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

و یاهم توسط پیامک یا اس ام اس به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ بفرستید.

همچنین می توانیدسئوال ودیدگاه خود رابه این آدرس به ما ای میل کنید :

dari@bbc.co.uk

مطالب مرتبط